Renovatie/nieuwbouw sportcomplex Het Baken

Het Baken ZeewoldeTijdens de raadsvergadering van 28 juni 2018 is in meerderheid besloten het voorbereidingskrediet renovatie/nieuwbouw sportcomplex Het Baken beschikbaar te stellen.

Met dit besluit werd een bedrag beschikbaar gesteld van € 500.000,00 voor het opstellen van een bouwkundig ontwerp, inrichtingsplan, bestek inclusief technische adviezen. Naar de mening van de PvdA/GroenLinks een fors bedrag.

En daarnaast wat als blijkt dat renovatie/nieuwbouw boven de € 8 miljoen uit gaat komen? Gaan we er dan alsnog een paar miljoen extra aan uitgeven?

Wat is namelijk het geval, de kosten van renovatie en totale nieuwbouw zijn nooit goed naast elkaar gezet. Men heeft alleen gekeken naar het feit dat men geen geld wenst uit te geven aan algehele nieuwbouw.

Nee, de coalitie heeft gekozen voor renovatie van de sporthal en de bak van het zwembad nieuw bouwen. Daarbij geen rekening houdend met wensen van gebruikers, eisen van deze tijd, zoals duurzaamheid. Nog geen beeld hebbend van de wijze van aanbesteding, sluitingsduur van het zwembad, enz. Want met de zogenaamde enkele maanden sluitingstijd waaraan gedacht wordt gaan we het echt niet redden.

Nee, Zeewolde doet het SOBER, Zeewolde gaat renoveren.

Ook is geen lering getrokken uit de besluiten die buurgemeenten recent genomen hebben, als Dronten, Nijkerk en Ermelo. Waar bleek dat nieuwbouw op termijn gewoon financieel aantrekkelijker is en dus nieuwbouw gaat plaatsvinden. Met nieuwbouw kunnen we 40 jaar vooruit en voldoen aan wensen en eisen van deze tijd.

Maar goed, de kaarten zijn geschut, we gaan aan de slag met renovatie/nieuwbouw van sportcomplex Het Baken.

De PvdA/GroenLinks zal dit proces goed blijven volgen. Want ook wij zijn voorstander van behoud van een zwembad in ons dorp, maar dan wel op een verstandige wijze.

 

Gemeenteraad biedt geen bescherming aan Afghanen die dreigen teruggestuurd te worden

Op initiatief van de PvdA/GroenLinks Zeewolde is tijdens de raadsvergadering van 31 mei 2018 een motie ingediend met het verzoek tot het tijdelijk stopzetten van uitzettingen van Afghaanse vluchtelingen.

Op basis van een verouderd ambtsbericht worden momenteel vluchtelingen teruggestuurd naar Afghanistan. Terwijl Afghanistan op dit moment na Syrië het meest gewelddadige land is. Met deze motie werd een oproep gedaan aan de staatssecretaris om te stoppen met het uitzetten van Afghaanse vluchtelingen tot een nieuw ambtsbericht bekend is. Vele gemeenten zijn ons hierin al voorgegaan, aldus de PvdA/GroenLinks. Een goede en humane manier om te doen wat we kunnen voor deze groep inwoners van Zeewolde. Daarnaast voorkomen wij hiermee dat mensen uit wanhoop de illegaliteit kiezen.

De motie werd mede ondersteund door een brief van de Geref. Kerk Vrijgemaakt De Schuilhof, het bestuur Stichting Platform vluchtelingenhulp Zeewolde en Vluchtelingenwerk afdeling Zeewolde. De publieke tribune zat dan ook vol met vrijwilligers en bewoners van het AZC.

De Motie Stop uitzettingen Afghaanse vluchtelingen werd mede ondertekend door de ChristenUnie. In de eerste termijn, waar Leefbaar Zeewolde al direct om een schorsing vroeg werd al snel duidelijk dat deze motie geen brede steun kon verwachten. Opvallend is in de argumentatie die na de schorsing gebruikt werd dat de inhoudelijke boodschap van de motie niet geheel duidelijk was overgekomen daar er gerefereerd werd dat de motie te prematuur was en er een nieuw ambtsbericht aan komt. Echter dat was nu juist de strekking van de motie, dat uitzetten op basis van verouderde informatie humanitair verwerpelijk is. Opvallend is dat alle fracties zich verschuilden achter de landelijke politiek. De motie werd uiteindelijk verworpen door Leefbaar Zeewolde, VVD, het CDA met in de fractie 2 leden stemden verdeeld (1 voor 1 tegen), Burgerbelang en Zeewolde Liberaal. Hiermee laat een meerderheid van de gemeenteraad van Zeewolde inwoners in de steek en nemen daarmee geen enkele verantwoording voor deze specifieke groep bewoners.

Op dit moment is het zo dat zelfs families met kinderen elke dag opgehaald worden om in detentie (gevangenschap) geplaatst te worden met als doel gedwongen uitgezet te worden naar een onveilig Afghanistan. De Nederlandse overheid kan onvoldoende garanties bieden voor de veiligheid van met name de ontheemde asielzoekers.

De fractie van de PvdA/GroenLinks Zeewolde en Vluchtelingenwerk AZC Zeewolde, Geref. Kerk vrijgemaakt De Schuilhof en Stichting Platform Vluchtelingenhulp Zeewolde zijn dan ook zeer teleurgesteld dat met deze stemming mensen geen enkele bescherming kunnen verwachten van bovengenoemde partijen.

Wij hadden gehoopt met deze motie ons te kunnen scharen in het rijtje van gemeenten die deze motie al hebben aangenomen en bescherming bieden aan hun vluchtelingen.

En hiermee hadden wij ook de eerste gemeente in de Flevopolder geweest.

1 mei Trofee 2018 uitgereikt aan Stichting De Biezenburcht

Dit jaar opnieuw veel nominaties door de inwoners van Zeewolde voor de jaarlijkse wisselprijs “1 mei trofee”. Het laat zien hoezeer de vele vrijwilligers in Zeewolde op allerlei terreinen maatschappelijk actief zijn. Uit de wijze waarop de nominaties onderbouwd waren blijkt hoe het werk van de vele vrijwilligers gewaardeerd wordt. De genomineerden waren de vrijwilligers van: de Gymnastiekvereniging, de Voedselbank, de Kwetterwei, Stichting Coloriet, Platform Vluchtelingen Zeewolde, Pietenontour, Rode Kruis, Staatsbosbeheer, de Lokale Omroep, de PCOB, Huis voor Taal van de bibliotheek, Groen in de wijk, Stichting Dorpsevenementen en de Stichting Jobhulpmaatje/de Biezenburcht. De keuze van de jury viel dit jaar op Stichting de Biezenburcht. Dit project helpt mensen met het ontwikkelen van hun talenten, door het project jobhulpmaatje. Dat is er op gericht om mensen te begeleiden naar het vinden van een betaalde baan. Concreet betekent het dat de stichting inmiddels 72 werkzoekenden heeft mogen begeleiden, waarvan de helft uiteindelijk ook een nieuwe baan gevonden heeft.  “Een prachtig resultaat” zei Yvonne van Bruggen, fractievoorzitter PvdA/GroenLinks, bij de uitreiking, “Dit project past uitstekend in de doelstellingen van de participatiesamenleving; mensen ondersteunen en het gevoel van eigenwaarde geven. Mee te kunnen blijven doen aan de samenleving”. Aansluitend vond een presentatie plaats van  Johan Luijendijk van de Stichting Basisinkomen 2018. Een onderwerp waarover flink werd gediscussieerd met de aanwezigen.

Op de foto( v.l.n.r.): Paul Schuurmans, Yvonne van Bruggen en Inge Brandwijk

1 mei Lezing en uitreiking vrijwilligerstrofee

Graag nodigen wij u uit voor de uitreiking van de 1 mei trofee en aansluitend een Lezing.

Op dinsdag 1 mei 2018 om 19.30 uur in The Lux

Dit keer hebben zich zo’n 15 organisaties/vrijwilligers aangemeld voor onze 1 mei Trofee. Een mooi resultaat.

Aansluitend vindt de 1 mei lezing plaats. Het is een interactieve presentatie door Johan Luijendijk van de Stichting Basisinkomen 2018. Deze stichting brengt het Burgerinitiatief Basisinkomen onder de aandacht in Nederland. Daarmee wil men het onderwerp op de agenda krijgen van de Nederlandse politiek. De sociale zekerheid heeft een nieuwe benadering nodig, vinden velen. Een die uitgaat van de krachten en talenten van mensen en ze meer vrijheid geeft hun eigen leven in te richten. Dat kan met een veel eenvoudiger systeem en met veel minder controle dan het huidige. Het rondpompen van geld, de bijbehorende bureaucratie en controles kunnen afgeschaft worden.  Maar zo’n verandering is alleen mogelijk als er voldoende draagvlak is. Een boeiend onderwerp, dat veel Zeewoldenaren zal aanspreken.

 

Verkiezingsuitslag

Bedankt voor uw stem aan de PvdA/GroenLinks Zeewolde.

Wij zijn blij met dit resultaat, over de meeste stembureau’s konden wij een plus bijschrijven en na de definitieve uitslag konden wij uiteindelijk zeggen: de fractie heeft zich verdubbeld in het aantal raadsleden!

Het stof van de verkiezingsuitslag is inmiddels wat neergedwarreld. U, onze inwoners hebben gesproken en wij bedanken u daarvoor.

Wij gaan enthousiast en ambitieus aan de slag voor u en vooral samen met u!

Namens de fractie,

Yvonne van Bruggen.

 

1 2 3 4 26