1 mei Trofee 2018 uitgereikt aan Stichting De Biezenburcht

Dit jaar opnieuw veel nominaties door de inwoners van Zeewolde voor de jaarlijkse wisselprijs “1 mei trofee”. Het laat zien hoezeer de vele vrijwilligers in Zeewolde op allerlei terreinen maatschappelijk actief zijn. Uit de wijze waarop de nominaties onderbouwd waren blijkt hoe het werk van de vele vrijwilligers gewaardeerd wordt. De genomineerden waren de vrijwilligers van: de Gymnastiekvereniging, de Voedselbank, de Kwetterwei, Stichting Coloriet, Platform Vluchtelingen Zeewolde, Pietenontour, Rode Kruis, Staatsbosbeheer, de Lokale Omroep, de PCOB, Huis voor Taal van de bibliotheek, Groen in de wijk, Stichting Dorpsevenementen en de Stichting Jobhulpmaatje/de Biezenburcht. De keuze van de jury viel dit jaar op Stichting de Biezenburcht. Dit project helpt mensen met het ontwikkelen van hun talenten, door het project jobhulpmaatje. Dat is er op gericht om mensen te begeleiden naar het vinden van een betaalde baan. Concreet betekent het dat de stichting inmiddels 72 werkzoekenden heeft mogen begeleiden, waarvan de helft uiteindelijk ook een nieuwe baan gevonden heeft.  “Een prachtig resultaat” zei Yvonne van Bruggen, fractievoorzitter PvdA/GroenLinks, bij de uitreiking, “Dit project past uitstekend in de doelstellingen van de participatiesamenleving; mensen ondersteunen en het gevoel van eigenwaarde geven. Mee te kunnen blijven doen aan de samenleving”. Aansluitend vond een presentatie plaats van  Johan Luijendijk van de Stichting Basisinkomen 2018. Een onderwerp waarover flink werd gediscussieerd met de aanwezigen.

Op de foto( v.l.n.r.): Paul Schuurmans, Yvonne van Bruggen en Inge Brandwijk