College in de luwte gehouden!!

Het Baken ZeewoldeDeze maand stond op de agenda het raadsvoorstel Voorbereidingskrediet renovatie en update sportcomplex Het Baken.
Tijdens de commissievergadering bleek bij meerderheid dat het college met dit voorstel wel erg kort door de bocht gegaan was. Er was ons 1 keuze voorgelegd waarin sprake was van nieuwbouw van het zwembad en renovatie van de sporthal Het Baken.
De PvdA/GL was van mening bij zo’n belangrijk project voor Zeewolde er meerdere keuzes aan de raad moeten worden voorgelegd.
Daarom hebben wij samen met Zeewolde Liberaal, D66 en Burgerbelang een amendement opgesteld, waarbij wij constateerde dat er in ieder geval raadsbrede steun is om een zwembad als basisvoorziening voor Zeewolde te behouden. Wij zijn van mening dat bij een dergelijk project keuzes gemaakt moeten kunnen worden met daarnaast een kostenplaatje. Dat wij aan de hand daarvan tot een goed afgewogen standpunt kunnen komen.
Wat schetste onze verbazing bij aanvang van de raadsvergadering dat bij het vaststellen van de agenda de coalitie aangaf dit punt van de agenda te willen halen. Een actie om uiteraard het college niet voor het blok te plaatsen, maar daarmee kwam bij ons een wel een heel belangrijke vraag op: WAT NU? En OP WELKE TERMIJN?
Wij hadden liever gezien de discussie met elkaar aan te gaan, want daar was deze vergadering voor bedoeld! En nu werd dit in de kiem gesmoord. Een gemiste kans wat ons betreft.
Wat de PvdA/GL wil is de uitwerking van 3 scenario’s, inclusief een financieel plaatje:
a. Het sportcomplex Het Baken renoveren in combinatie met gedeeltelijke nieuwbouw van het zwembaddeel op de huidige locatie (bestaande scenario)
b. Het sportcomplex Het Baken renoveren in combinatie met nieuwbouw van het zwembaddeel waarbij het zwembad gespiegeld wordt geplaatst t.o.v. de sporthal (op de parkeerplaats)
c. Het sportcomplex Het Baken nieuw bouwen in het G-gebied en de huidige locatie benutten voor bijvoorbeeld woningbouw.
Het voordeel van de scenario’s b. en c. is dat het zwemonderwijs gedurende dat verbouwingsjaar gewoon doorgang kan blijven vinden.

Daarnaast is het wenselijk dat er een toekomst bestendige accommodatie komt die rekening houdt met demografische ontwikkelingen, behoeften uit het maatschappelijk speelveld (doelgroepen, continuïteit, zorg), exploitatie (toekomstige kosten beheer, beheersvormen) en energiehuishouding (wel of niet energieneutraal).
Als laatste hadden wij willen voorstellen eind maart 2017 met de scenario’s uitgewerkt terug te komen, zodat wij een definitief besluit konden nemen.
Waarom? Om reden dat wij het project niet willen vertragen.
Wij zijn voorstander om voor de zomer 2017 een besluit te nemen over de totstandkoming van een mooie toekomstbestendige zwembad- en sportvoorziening voor Zeewolde.