Keuze richting sportcomplex Het Baken

Sportcomplex Het Baken is al enige tijd onderwerp van gesprek. Logisch, renovatie of vervanging van een sportcomplex vraagt om goed na te denken over functionaliteit, gebruik en financiering.

Om die reden waren we blij dat we raadsbreed een onderzoek hebben laten verrichten naar mogelijkheden en keuzes. Dit onderzoek heeft de nodige duidelijkheid gegeven in keuzes en financiering. Echter, het college is eind november met hetzelfde voorstel naar de raad teruggekomen, sober, zeer sober mogen wij stellen. Het college heeft het onafhankelijk onderzoek en uitkomst gewoon naast zich neergelegd.

Geen nieuwbouw van het zwembad, ja een nieuwe zwembadbak en installatie, maar verder geen nieuwe kleedkamers, entree, e.d. Alles blijft bij het oude. De sporthal wordt gerenoveerd, zonder dat maar enigszins geluisterd is naar gebruikers en inwoners van Zeewolde. Laat staan dat we praten over verduurzaming. Bij een energievreter als een zwembad moet je gewoon in deze tijd verantwoord om gaan met energie. Wat ons betreft is duurzaamheid een zwaarwegend punt, hiermee kan namelijk een flink financieel voordeel mee behaald worden. Kortom, met de keuze van het college gaan we nog eens 30-35 jaar tegen datzelfde gebouw aan kijken. En dat alles voor een bedrag van ruim 8 miljoen? En… let wel, dit is nog niet het volledige eindbedrag, er is nog veel onduidelijk qua kosten namelijk. In onze ogen gooien wij hiermee het geld letterlijk in het zwemwater. Daarmee zeggen wij overigens niet dat wij zwemmen in het geld. Dat is het andere uiterste. Wij zijn ons daar terdege van bewust.

Naast renovatie van het huidige complex zou nieuwbouw van het sportcomplex een optie zijn en qua exploitatie scheelt dat niet eens laten de berekeningen zien. Afgewogen tegen gemeentelijk beleid, behoeften van gebruikers en voorzieningenniveau is nieuwbouw eenvoudigweg de beste oplossing, zeker op langere termijn. Want, moeten we anders over 10 of 15 jaar weer de kleedkamers, entree, gebouw en sporthal gaan opknappen? Krijgen we dan een renovatie op een renovatie? NEEN, want dan moeten we tegen die tijd alsnog een nieuw zwembad gaan bouwen en betalen we de investering twee keer.

Waar wij als PvdA/GL voor staan is dat wij een visie hebben op de toekomst van ons dorp. En daar hoort een sportaccommodatie bij. En stel je prioriteiten voor je inwoners, namelijk aan welke functionaliteiten en activiteiten moet een sportvoorziening voldoen. Kijken wij naar onze bevolkingsopbouw en groei, ons sportgebruik en onze toekomstige behoefte. Welke voorziening hebben wij daarvoor nodig. Wij besturen met een visie, een blik naar de toekomst, geen korte termijn denken. Dat wij een weloverwogen besluiten nemen en gaan voor een duurzame oplossing, zowel uit oogpunt van gebruik alsook financieel gezien. Met het voorstel van renoveren komt Zeewolde er zeer bekaaid vanaf.

Wij gaan voor het duurzaam besturen van ons dorp en dat betekent nieuwbouw van de sportaccommodatie. Dat is waar onze inwoners recht op hebben.

De PvdA/GL heeft vertrouwen in ons dorp en onze toekomst, een dorp in ontwikkeling en daar hoort gezien onze toekomstige behoefte een goeie verantwoorde sportvoorziening bij.