Lelystad Airport

Begin oktober hebben een aantal fracties uit Zeewolde een brief gezonden aan de Vaste Commissie Infrastructuur en Milieu met betrekking tot de vliegroutes van Lelystad Airport. De PvdA/GroenLinks heeft deze brief niet mede ondertekend en dat om de volgende redenen. Deze brief had wat ons betreft geen enkele toegevoegde waarde. Wij gaan niet mee in populisme, maar willen realistisch blijven. Veel van de zaken genoemd in de brief zijn achterhaald, zoals het verzoek de vliegroute over de Oostvaardersplassen – Markeermeer opnieuw te laten onderzoeken. Alle opties zijn in de afgelopen jaren onderzocht en afgewogen. Daarnaast neemt Zeewolde al jaren deel aan de zogenaamde Alders tafel, alwaar inspraak en gesprekken plaatsvinden tussen en met alle bestuurslagen. Zo ook het bestuur van Zeewolde. Zijn wij het er dan mee eens met eventuele overlast voor Zeewolde? NEEN, dat zeggen wij niet, uiteraard blijft de PvdA/GroenLinks Zeewolde kritisch kijken naar de ontwikkelingen. De aandacht voor de belangen van Zeewolde verslapt bij ons niet.