Onze fractie

Yvonne van Bruggen (58) is geboren Rotterdamse en vanaf 1986 Zeewoldenaar. Werd in 2010 raadslid voor PvdA/GroenLinks. Type: doe maar gewoon. Ze heeft een bloedhekel aan mooie praatjes en zegt waar het op staat. Is op haar best als ze vecht tegen de mentaliteit van “het is wel goed zo“. Yvonne denkt progressief en heeft vertrouwen in de toekomst van Zeewolde. Maar dan moeten we wel samen aan de bak, want stilstand is achteruitgang!

Sinds 1986 heb ik Zeewolde zien ontwikkelen tot een mooie woonplaats waar ik mij meer dan thuis voel. Door de jaren heen heb ik deelgenomen aan allerlei activiteiten in het dorp, op zowel creatief als sportief gebied. Van bloemschikken tot zwemmen en fitness. Vanaf 2006 enkele jaren bestuurslid van de Stichting Wolderwelzijn geweest. Vanuit die hoedanigheid ben ik mij ook meer gaan interesseren in het politieke wel en wee van onze gemeente en gezien dat je via de politiek invloed kan uitoefenen op je leefomgeving. Toen begon dus al mijn interesse in de politiek te groeien. In 2009 heb ik mij aangesloten bij de PvdA/GroenLinks en bij de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 als raadslid gekozen. En ja, dan heb je de politieke koorts helemaal te pakken. Sinds september 2015 heb ik het stokje van fractievoorzitterschap overgenomen van Jan Klop. En die functie vervul ik de afgelopen tijd met veel plezier en heb mijn draai goed gevonden in het politieke speelveld. De samenwerking en sfeer binnen onze fractie werkt heel prettig, enthousiaste mensen die ook met beide benen actief staan in de samenleving van Zeewolde. Want juist dat is belangrijk, goed op de hoogte zijn wat er speelt in onze lokale samenleving. Wij hebben veel directe contacten met inwoners, verenigingen en organisaties. Die contacten zijn voor ons van groot belang om samen met inwoners te blijven werken aan ons dorp. Want dat vergaderen op het gemeentehuis is maar een klein intern circuit van mensen die met elkaar werken. Voor mij is juist belangrijk datgene wat buiten dat gemeentehuis gebeurd.Belangrijke zaken die spelen op korte termijn zijn bijvoorbeeld de winkelopening op de zondag en het centrumgebied. Er moet hoog nodig nu concreet iets aan ons winkelcentrum gaan gebeuren en dat kan. Regel dat er meer centrale voorzieningen zich in het centrum mogen vestigen, maak van een leeg gebouw jongerenappartementen, leg vastgoedeigenaren een boete op bij leegstand van een pand, enz. Daarnaast staat de ZORG hoog in het vaandel bij mij, de zorg van onze jeugd tot ouderen. De groep ouderen wordt groter in Zeewolde, gelukkig maar. Dat geeft een betere balans in de samenstelling van onze en bevolking en schept mogelijkheden zaken met elkaar te organiseren en beter te faciliteren. Levensloopbestendig maken van woningen, mobiliteit vergroten door beter en kleinschalig openbaar vervoer. De renovatie of bouw van het zwembad/sportaccommodatie. Dit is maar een klein deel van de onderwerpen die de komende tijd gaan spelen. Waar de PvdA/GroenLinks Zeewolde voor staat is de dynamiek terugbrengen in het dorp. Geen hakken in het zand gedrag. Wij zien volop kansen voor goeie ontwikkeling.

Samenvattend wil ik stellen dat mijn inzet vol enthousiasme blijft voor een samenwerkend, progressief en duurzaam Zeewolde. Duurzaam in de brede zin van het woord, van de omgang met mensen tot onze liefde voor de natuur en behoud van onze omgeving. En dat niet alleen zeggen, maar ook concreet doen. Daarnaast bereiken wij voor Zeewolde als dorp meer door versterking te zoeken in de regio, alleen op die manier kunnen wij een mooi en sterk Zeewolde op de kaart houden. En dit vooral samen en voor onze inwoners.