Oude bieb afbreken? JA of NEE?

Op vrijdag 13 januari 2012 stond de PvdA Zeewolde wederom in het centrum.

Sinds enige maanden staat de PvdA Zeewolde iedere tweede vrijdagochtend van de maand in het centrum. Achtergrondgedachte daarbij is dat onze inwoners ons rechtstreeks kunnen benaderen. Niet alleen in verkiezingstijd, maar het gehele jaar door is de partij actief. Zo is men zichtbaar en aanspreekbaar voor onze inwoners.

Deze week verscheen in de lokale pers nieuws over de oude bibliotheek. De eigenaar van het pand had de gemeente een brief gezonden met enkele suggesties voor het pand en het college heeft hierop een reactie gegeven.

Dit was aanleiding om deze vrijdagmorgen een stelling aan het passerend publiek voor te leggen.

De “oude bieb” afbreken? JA of NEE.

Hierop werd enthousiast gereageerd. Want iedereen in Zeewolde heeft wel een mening over het leegstaande pand in ons winkelhart.

Deze ochtend heeft het volgende resultaat opgeleverd.

Totaal aantal reacties bedroeg 112. (JA 48 x, NEE 48 x, Gebouw miskleun

7 x, Iets mee doen 9 x) De meningen van het winkelend publiek zijn dus behoorlijk gelijkwaardig aan elkaar.

Duidelijk is in ieder geval dat iedereen liefst zo snel mogelijk een oplossing voor dit pand wenst. PvdA/GroenLinks denkt dat het nu en op termijn moeilijk zal zijn voor ondernemers om van de oude bieb een rendabele vestiging te maken. Het is niet de taak van de gemeente om dat op te lossen voor ondernemers, maar de gemeente kan wel meedenken en misschien meer mogelijk maken binnen het bestemmingsplan. Want leegstand is voor niemand leuk.