De fractieleden van PvdA/GroenLinks die zich hard maken voor Zeewolde

Yvonne van Bruggen

Yvonne van Bruggen

Fractievoorzitter

Sinds 1986 heb ik Zeewolde zien ontwikkelen tot een mooie woonplaats waar ik mij meer dan thuis voel. In 2009 heb ik mij aangesloten bij de PvdA/GroenLinks en bij de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 ben ik als raadslid gekozen. Sinds september 2015 heb ik het stokje van fractievoorzitter overgenomen en die functie vervul ik met veel plezier.

Voor mij is het belangrijk dat er iets concreets gaat gebeuren met het centrum om leegloop tegen te gaan. Ik zet mij dan ook in om ervoor te zorgen dat meer centrale voorzieningen zich in het centrum mogen vestigen, dat van een leeg gebouw jongerenappartementen worden gemaakt, en dat vastgoedeigenaren een boete krijgen bij leegstand van een pand. Daarnaast staat de zorg hoog in het vaandel bij mij; de zorg van onze jeugd, maar ook ouderen. Het levensloopbestendig maken van woningen, mobiliteit vergroten door beter en kleinschalig openbaar vervoer, en de renovatie of bouw van een zwembad/sportaccommodatie. Geen hakken-in-het-zand-gedrag. Wij zien volop kansen voor goeie ontwikkeling, maar dat kunnen we alleen maar bereiken door de handen ineen te slaan met de inwoners van Zeewolde.

Zeewolde is een prachtplek om te wonen, maar het is nog lang niet af. Zeewolde moet flink groeien om blijvend te kunnen beschikken over goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, werk, wonen en zorg. Maar ook over een divers samengestelde bevolking, jong en oud, passend bij lokale werkgelegenheid. We beschikken over voldoende ruimte om dit polderdorp tot een plaats van grote betekenis te maken. Dat bereik je nooit door achterover te leunen. Het vraagt om een heldere, realistische visie op de toekomst, waar je in alles wat er nu ontwikkeld wordt al rekening mee houdt. We staan nationaal voor grote uitdagingen op het gebied van energie en klimaat. We beseffen steeds meer dat we afhankelijk zijn van robuuste en gezonde natuur. Dat vraagt om grote veranderingen. Nationaal, maar ook op gemeentelijk niveau.  PvdA/GroenLinks heeft die visie in Zeewolde en durft de uitdaging aan. Veranderen zit in ons bloed. Vandaar dat ik mij in dat gedachtengoed thuis voel. Van 2006-2014 was ik gemeenteraadslid  voor PvdA/GroenLinks en in 2020 mocht ik weer volksvertegenwoordiger zijn.  Om bij te dragen aan het mooie Zeewolde van vandaag, maar ook aan onze gemeente van de komende generaties.

Jan Klop

Jan Klop

Raadslid

Gert Jan Boute

Fractielid

Sinds 1999 ben ik woonachtig in het mooie dorp Zeewolde en ik zet mij dan ook graag in voor deze prachtige plek. Na enkele jaren gewerkt te hebben in het personenvervoer, heb ik dit binnen de fractie een van de speerpunten kunnen maken. Zo’n mooi dorp moet natuurlijk wel te bereiken zijn, dus hoog tijd om het openbaar vervoer te verbeteren.

Daarnaast zet ik mij in voor mensen met een minimum inkomen en zij die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Naar mijn mening worden de belangen van deze kwetsbare groep niet voldoende behartigd. Door de pijnpunten bespreekbaar te maken, kunnen we samen het probleem aanpakken en deze groep een stem geven. Ik vind dat degenen die kunnen werken aan werk geholpen moeten worden, en voor hen die dit om welke reden dan ook niet kunnen er een sociaal vangnet moet zijn, en daar hoort goede vertegenwoordiging bij.

Als laatste maak ik mij hard voor meer betaalbare sociale huurwoningen, zodat de wachtlijst van Zeewoldenaren korter kan worden met een hogere doorloop.

Juist in mijn jeugd is het beleid van de PvdA heel belangrijk geweest. Mede daardoor kon ik me ontwikkelen vanuit een achterstandspositie naar een betere plaats in de samenleving. Momenteel adviseer ik mensen over juridische stappen die ze kunnen, en soms moeten, nemen bij vraagstukken over arbeid en inkomen. In Zeewolde worden door de Raad onder andere keuzes gemaakt over de verdeling van kansen en van geld. Ik weet als geen ander hoe belangrijk het is dat de juiste keuzes worden gemaakt en daar zet ik mij graag voor in. Dankzij mijn eigen ervaringen weet ik hoe het is en die kennis en ervaring zal ik inzetten om een verschil te maken.

Arthur

Arthur van der Meer

Fractielid

Heeft u een vraag, opmerking, of wilt u iets anders delen?
Neem dan gerust contact met ons op!

Menu