Accommodatiebeleid

In de commissievergadering Bestuur en Middelen  hebben wij het accommodatiebeleid opaccommodatiebeleid de agenda laten plaatsen.

Het college had een notitie over het accommodatiebeleid toegezegd eind dit jaar er Maar nu werd aangegeven dat dit uitgesteld wordt. Waarom? Omdat het op dit moment ontbreekt aan belangrijke kaders om tot een goede behoefteraming voor welzijnsvoorzieningen te komen, aldus het college.

Wij vinden dat teleurstellend. Dat schiet niet op.

Continue reading

Jeugdzorg

jeugdzorgOnze fractie heeft  de nodige aandacht gevraagd voor de jeugdzorg. Dat is één van de taken die de komende jaren naar de gemeenten wordt overgedragen. Daarom is onze fractie zich volop aan het voorbereiden op dit onderwerp.

Als raadsleden werden wij in de gelegenheid gesteld een halve dag stage te lopen bij een instelling of organisatie. Tevens vond in de laatste week van november een conferentie plaats op het Provinciehuis in Lelystad over dit onderwerp. Continue reading

Tussenrapportage schuldhulpverlening Maatschappelijke Dienst Flevoland (MDF)

De schuldenproblematiek is een erg diverse problematiek. Natuurlijk ga je in beginsel zelf schuldhulpverleningeen schuld aan en is het echt niet de bedoeling dat de overheid vervolgens daar voor opdraait. Maar soms loopt alles nou eenmaal niet zoals je het zelf gedacht had. De brief waarin de werkzaamheden ten behoeve van de schuldenproblematiek door de MDF wordt beschreven vindt onze fractie dan ook positief. (Een traject van drie jaar met alleen het minimale om uit de schulden te komen is echt niet makkelijk) Continue reading

Leerplichtverslag 2011/2012

Het Leerplichtverslag geeft een beeld van de werkzaamheden van het  bureau Leerlingzaken. Op deze wijze houden wij een goed beeld van het schoolverzuim van de schoolgaande jongeren in Zeewolde.

De wethouder had zelf ook opgemerkt dat een verhoging in verzuim te zien is bij leerlingen van 18+.

Wij hadden al eerder daarover onze zorgen geuit. Wij zijn van mening dat het juist belangrijk is dat deze leerlingen goed begeleid worden naar een kansrijke start op de arbeidsmarkt. Continue reading