Aanpassing minimabeleid

Met deze rapportage van de Sociale Dienst Veluwerand wordt gehoor gegeven aan de moties Minimabeleid en Jeugd, sport en cultuurfonds aangenomen in de raadsvergadering van juni 2011.minimabeleid

Het is mooi te constateren dat de aanbevolen aanpassingen genoemd in de rapportage worden overgenomen.

Een mooi resultaat, aldus onze fractie.

Continue reading

Begrotingsvergadering 2013-2016

Op donderdag 1 november werd de begroting voor 2013 behandeld in de gemeenteraad van Zeewolde. Ook werd de meerjarenbegroting vastgesteld tot en met 2016. In de algemene beschouwingen stelde fractievoorzitter Jan Klop dat we de crisis meer dan zat zijn. Het geeft zo veel onzekerheden, dat het de beste keuze is om vooral op zeker te spelen. Het huidige beleid is daar vooral op gericht. Het betekent dat er in ieder geval tot 2014 niet bezuinigd hoeft te worden op de subsidie van de diverse organisaties en verenigingen in ons dorp.

Continue reading

Digitalisering

Internet heeft heel veel mogelijkheden, maar de gemeente Zeewolde gebruikt die nog onvoldoende, vindt PvdA/Groenlinks. De gemeente is al bezig met een project op dat gebied en daar zijn al leuke resultaten bereikt, zoals burgerpanel b.v. waar heel veel zeewoldenaren aan meedoen. Maar de ontwikkeling gaat ons niet hard genoeg. Daarom pleitten wij in een motie om daar meer snelheid mee te maken. Wij vinden dat de inwoners van Zeewolde gewoon thuis de vergaderingen van hun eigen politiek gewoon thuis moeten kunnen volgen. Of nog makkelijker kunnen beschikken over goed toegankelijke informatie. Via hun computer, Ipad, telefoon of op hun TV. De motie werd door alle partijen in de gemeenteraad gesteund.

Houd Zeewolde mooi

We hebben het deze keer niet over het dorp, maar over het buitengebied. Dat landschap van de grote open ruimte is ooit bedacht door de ingenieurs en ontwerpers van dit nieuwe land. Een essentieel onderdeel in dat gemaakte landschap vormt de beplanting van de erven van de boerderijen. Kleine groene oases in die open ruimte. Een cultuurlandschap met een eigen karakter. Om dat in stand te houden is er een verordening, waar af en toe behoorlijk de hand mee wordt gelicht.

Continue reading