Rollators en scootmobielen

Elke derde vrijdag van maand staan gemeenteraadsleden van PvdA/GroenLinks op de markt om in gesprek met zeewoldenaren te raken over dingen die de mensen bezig houden. Daarbij werd door gebruikers van rollators en scootmobielen meermalen aangegeven dat er hier en daar knelpunten zijn in ons dorp. Nu vinden wij dat Zeewolde op het gebied van aanpassingen het heel goed voor elkaar heeft. We zijn er speciaal een rondje door het dorp voor gaan maken. Maar wij zijn geen gebruikers van rollators of scootmobielen. Daarom heeft PvdA/GroenLinks het gemeentebestuur gevraagd om een scan te houden onder deze gebruikers. Zij komen de knelpunten tegen en zij kunnen ook vertellen wat er mis is. Het college van B & W heeft ons toegezegd dit aan te pakken.

Jeugdwerkloosheid

Een diploma halen is op zich al een hele prestatie, maar dat is niet het doel. Het doel is uiteindelijk werk vinden om je toekomst op te bouwen. In Nederland stijgt de jeugdwerkloosheid en dat is niet best. PvdA/GroenLinks vroeg zich af hoe dit in Zeewolde was en ook al hebben we in onze gemeente niet die grote aantallen van elders; wij vinden dat elke jongere zonder werk er een teveel is.

Continue reading

Toeristenbelasting

In 2010 is door de hele gemeenteraad besloten om de toeristenbelasting in Zeewolde met 70% te verhogen. De hele gemeenteraad heeft dit voorstel aangenomen. Er zat een behoorlijk gat in de begroting en het was of dit of de OZB en daarmee de woonlasten van de inwoners drastisch te verhogen. De recreatieondernemers kwamen dit jaar inspreken en vertelden over de nadelige gevolgen voor hun bedrijf en ook voor Zeewolde.

Continue reading

Belangrijke ontwikkeling in onderwijs Burkina Faso

Dankzij de tomeloze inzet van Zeewolde werelddorp en van talloze kinderen, volwassenen en organisaties in Zeewolde is de bouw van een school voor voortgezet onderwijs in Gaongho in Burkina Faso begonnen. PvdA/GroenLinks noemde Gaongho tijdens de algemene beschouwingen “onze tweede kern” Dat was meer dan een grap. Zeewolde is millenniumgemeente en in dat kader zou een wat hechtere band met de mensen in Gaongho niet misplaatst zijn. Niet omdat wij weten wat goed voor hen is, maar om te ontdekken wat goed voor ons is.                                                                                    Voor meer informatie: http://www.zeewolde-werelddorp.nl

Gemeenschapsgeld zorgt er voor dat iedereen mee kan blijven doen.

Als raadslid hebben wij wel eens het gevoel dat er een lawine van cijfertjes over ons heen gestort wordt, als de begroting aan de orde komt. Maar wij laten ons er niet door van de wijs brengen. We zijn raadslid om alle bedragen  te bestuderen en er namens u over te oordelen. De vraag is dan niet of een en een twee is, maar of er met dat geld wordt gedaan waar het voor bedoeld is. Dan gaat het om de dingen die we misschien heel gewoon vinden, maar die wel moeten worden gedaan. En dat kost geld, veel geld zelfs.

Continue reading

1 22 23 24 25 26