PvdA/GroenLinks verzet zich tegen kaalslag buitengebied

Voor het buitengebied moet een Groenbeleidsplan worden vastgesteld. Nu al wilde het college van B en W beplanting gaan verwijderen langs wegen in het buitengebied. Omdat het wegdek van sommige wegen zo slecht zou zijn, dat de veiligheid in het geding zou zijn. Voor PvdA/GroenLinks was dit onacceptabel. Uiteraard is veiligheid belangrijk. Maar niet de bomen, maar het inklinken van de grond in heel onze polder  is waarschijnlijk de oorzaak van de wegschade. Bovendien vindt PvdA/GroenLinks het onacceptabel dat men al bomen wilde kappen voordat het Groenbeleidsplan vastgesteld is. Dus zonder inspraak, participatie en bijbehorende procedures. Van de inwoners eist de gemeente dat ze zich aan de regels houden. En nu willen ze talloze bomen gaan kappen en de regels aan de laars lappen?  PvdA/GroenLinks vindt dit onacceptabel en verzet zich hier tegen. Het buitengebied moet groen én veilig blijven. Geen kaalslag dus. PvdA/GroenLinks is ook verontwaardigd omdat ze zich twee maanden geleden in de gemeenteraad verzette tegen het onmogelijk maken van inspraak van inwoners op dit onderwerp. De wethouder zegde toen toe dat de bomenkap nog niet zou plaatsvinden en dat dit in het Groenbeleidsplan geregeld zou worden. Nu blijkt die toezegging een dooie mus. Voorlopig is het voorstel van de agenda van de gemeenteraad gehaald. PvdA/GroenLinks blijft zich verzetten tegen kaalslag in het dorp en in het buitengebied.

 

Verhoging grondprijzen 2018 en gevolgen sociale woningbouw

Bij de commissievergadering van 6 februari 2018 heeft de PvdA/GroenLinks Zeewolde vragen gesteld over de grondprijzen 2018. De prijzen voor kleine huurwoningen met een vloeroppervlak van kleiner dan 80 m² is verhoogd naar € 139,00. Een stijging van maar liefst 32% in 1 jaar tijd!

Het gevolg daarvan is dat Woonpalet nu vele malen duurder uit is met de grondprijzen. En nog vreemder, de gemeente heeft op 17 november 2017 de prestatie afspraken met Woonpalet getekend voor een bedrag in 2018 van € 105,00.

Op onze vragen heeft de portefeuillehouder de volgende reactie gegeven: De gemeente hanteert het grondprijzenbeleid en dat is inderdaad per m² omhoog gegaan. Voor Woonpalet worden kavelprijzen gebruikt en die zijn niet geïndexeerd. Volgens de portefeuillehouder heeft dit geen enkel effect op de overeenkomst met Woonpalet omdat in de huidige prestatieafspraken geen grondprijzen genoemd worden. Voor woningen uit het goedkope segment worden altijd kavelprijzen gebruikt en dat is nu teruggegaan naar m² prijs. En daar is overleg over geweest en is gebeurd op verzoek van Woonpalet omdat de woningen te groot waren. Vervolgens kom je na de rekenformule uit op een hogere m² prijs.

Bij navraag blijkt dat Woonpalet juist door de gemeente gevraagd is om kleine en betaalbare woningen te bouwen omdat onze woningzoekenden voor 85% uit 1- en 2-persoonshuishoudens met een laag inkomen bestaat. In dat segment ligt juist de behoefte van Zeewolde. Het effect van deze prijsstijging krijgt zeker gevolgen voor de nieuwbouwplannen van Woonpalet, daar hoef je geen rekenwonder voor te zijn.

De PvdA/GroenLinks Zeewolde betreurt dit besluit van het college. Een gemiste kans om betaalbare woningen te bouwen voor onze inwoners. Dat zeker een nadelig effect zal hebben voor onze sociale woningbouw.

 

1 2 3 4 5 6 26