Bekendmaking Lijsttrekker en kandidatenlijst

De fractie PvdA/GroenLinks gaat met een sterke kandidatenlijst de verkiezingen in. De lijst met 9 kandidaten bestaat uit vertrouwde maar ook nieuwe namen. Hiermee is een goed evenwicht gevonden tussen ervaring en vernieuwing. De kandidaten brengen deskundigheid mee met ieder hun eigen achtergrond en met beide benen in de Zeewolder samenleving.

De Algemene Ledenvergadering van de PvdA/GroenLinks heeft unaniem ingestemd met de kandidatenlijst. De lijst wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter Yvonne van Bruggen en daarmee tevens lijsttrekker. Gevolgd door enkele nieuwe namens als Els van Lopik, Gert Jan Boute en Ernst Elout. Daarnaast afgesloten met bekende namen als Jan Klop, Geert Jan Lutjes, Olha Parag, Frits Tampung en Hendrik de Vries als lijstduwer.

De fractie zet zich in voor een mooier en sterker Zeewolde en ziet de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 met vertrouwen tegemoet!

Keuze richting sportcomplex Het Baken

Sportcomplex Het Baken is al enige tijd onderwerp van gesprek. Logisch, renovatie of vervanging van een sportcomplex vraagt om goed na te denken over functionaliteit, gebruik en financiering.

Om die reden waren we blij dat we raadsbreed een onderzoek hebben laten verrichten naar mogelijkheden en keuzes. Dit onderzoek heeft de nodige duidelijkheid gegeven in keuzes en financiering. Echter, het college is eind november met hetzelfde voorstel naar de raad teruggekomen, sober, zeer sober mogen wij stellen. Het college heeft het onafhankelijk onderzoek en uitkomst gewoon naast zich neergelegd. Continue reading

Raad november 2017

Programmabegroting

Deze maand stond o.a. op de agenda de behandeling van de Programmabegroting 2018-2021. De laatste programmabegroting voor deze collegeperiode. Het zag er weer piekfijn uit, financieel sluitend, zoals dat hoort. Met een redelijk gelijkblijvend resultaat met een éénmalige positieve uitschieter in 2019 van een kleine 4 miljoen. Dat komt door de opbrengsten van de bouwleges voor de windmolens. In de begroting zit geen ruimte voor nieuw beleid voor een nieuwe collegeperiode, jammer. Dit college schuift de verantwoording door naar een nieuw college dat dan samen met de gemeenteraad moet kijken naar mogelijkheden om de begroting 2022 structureel sluitend te krijgen en te houden. Een nieuw college komt voor een flinke opgave te staan. Maar wij zien dat ook als een uitdaging. Wij zien kansen op het gebied van duurzaamheid, sociaal en maatschappelijk. Uitgaande van het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten behoren te dragen. Continue reading

Lelystad Airport

Begin oktober hebben een aantal fracties uit Zeewolde een brief gezonden aan de Vaste Commissie Infrastructuur en Milieu met betrekking tot de vliegroutes van Lelystad Airport. De PvdA/GroenLinks heeft deze brief niet mede ondertekend en dat om de volgende redenen. Deze brief had wat ons betreft geen enkele toegevoegde waarde. Wij gaan niet mee in populisme, maar willen realistisch blijven. Veel van de zaken genoemd in de brief zijn achterhaald, zoals het verzoek de vliegroute over de Oostvaardersplassen – Markeermeer opnieuw te laten onderzoeken. Alle opties zijn in de afgelopen jaren onderzocht en afgewogen. Daarnaast neemt Zeewolde al jaren deel aan de zogenaamde Alders tafel, alwaar inspraak en gesprekken plaatsvinden tussen en met alle bestuurslagen. Zo ook het bestuur van Zeewolde. Zijn wij het er dan mee eens met eventuele overlast voor Zeewolde? NEEN, dat zeggen wij niet, uiteraard blijft de PvdA/GroenLinks Zeewolde kritisch kijken naar de ontwikkelingen. De aandacht voor de belangen van Zeewolde verslapt bij ons niet.

1 2 3 4 5 6 7 26