College in de luwte gehouden!!

Het Baken ZeewoldeDeze maand stond op de agenda het raadsvoorstel Voorbereidingskrediet renovatie en update sportcomplex Het Baken.
Tijdens de commissievergadering bleek bij meerderheid dat het college met dit voorstel wel erg kort door de bocht gegaan was. Er was ons 1 keuze voorgelegd waarin sprake was van nieuwbouw van het zwembad en renovatie van de sporthal Het Baken.
De PvdA/GL was van mening bij zo’n belangrijk project voor Zeewolde er meerdere keuzes aan de raad moeten worden voorgelegd. Continue reading

PvdA/Groenlinks tegen voorgestelde bezuiniging op muziekonderwijs

Raadsvergadering 3 november 2016
Eind oktober/begin november staat altijd de Programmabegroting op de agenda. In de begroting staat wat de plannen zijn van het college en welke resultaten het college wil behalen in het komende jaar, ook worden plannen financieel vertaald. Woorden van dank voor de totstandkoming van dit boekwerk hadden wij al uitgesproken tijdens de commissievergadering. Wat de PvdA/GL betreft is de begroting technisch gezien op orde.

Wel verschilt onze fractie duidelijk van mening op een aantal punten. Bij het Programma Zeewolde Bestuurt zegt het college dat de belastingen niet worden verhoogd, maar in de verantwoording was duidelijk een oplopende lijn te zien bij de Toeristenbelasting. De afgelopen jaren is de toeristenbelasting flink extra opgehoogd. Wij zijn van mening dat niet verantwoord te vinden, hiermee heten wij onze toeristen bepaald geen welkom! De portefeuillehouder heeft toegelicht dat de verhoging zit in het feit dat er steeds meer toeristen te verwachten zijn en daarmee de opbrengsten hoger zullen worden. Wij kijken dan ook met spanning uit naar de nieuwe legestarieven die volgende maand op de agenda komen, of dit ook echt zo is. Ons volgende aandachtspunt ging naar het Programma Zeewolde zorgzaam en solidair. Al jaren wachten wij op de Nota ouderenbeleid “De kunst van het ouder worden”. Inmiddels is deze nota zelf verheven tot een echte kunst van het ouder worden. Dan het Programma Duurzaam en gezond. Gesteld wordt dat Zeewolde behoort tot de duurzaamste gemeenten van Nederland. Dat klopt, echter het college klopt zich op de borst voor verdiensten die niet aan onszelf zijn toe te schrijven! Wij blijven hierop hameren. Toon ambitie, één van de ambities van de PvdA/GL is in ieder geval: bouw huizen vanaf nu energieneutraal! Wij hebben nu de toezegging gekregen dat men begin 2017 komt met een Visie op duurzaamheid. Naar onze mening moet nu echt duidelijk zijn dat wij niet alleen ambitie gaan tonen maar dat nu eens gaan omzetten in concrete plannen en stappen. Wij hebben al te lang gewacht op deze visie. Continue reading

Interesse in de politiek en wellicht politiek actief worden?

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 organiseert de gemeente een korte cursus voor inwoners die interesse hebben in lokale politiek.
Bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, in een adviesraad of als raadslid. U krijgt de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek.

Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Of misschien wilt u wel weten hoe u meer invloed kunt uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook daarvoor is de cursus zeer geschikt.

Hoe werkt de politiek?
Welke actieve rol kunt u als inwoner spelen? Wat is aan de Rijksoverheid, wat aan de gemeente? Wanneer is het College aan zet en wat zijn de bevoegdheden van de gemeenteraad? Hoe werkt debatteren? Tijdens de cursus Politiek Actief komen dit soort vragen aan bod.

Programma
De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten. Naast theoretische kennis krijgt u ook een workshop debatteren. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Naast presentaties kunt u ook lokale politici ontmoeten om ervaringen uit de praktijk te horen.
• Het programma ziet er als volgt uit:
Op maandag 12 december 2016, bijeenkomst 1: Introductie en kennismaking, hoe werkt de gemeente en wat doet een gemeenteraad
• Op dinsdag 20 december 2016, bijeenkomst 2 : Debatteren (verzorgd door debat.nl)
De cursus wordt gehouden van 19.30 tot 22.00 uur in The Lux. U kunt kosteloos aan de cursus deelnemen. De cursus wordt verzorgd door de burgemeester, gemeentesecretaris en griffier van Zeewolde in samenwerking met ProDemos.

Aanmelden
Om mee te doen is aanmelden noodzakelijk, dit kan tot 1 december 2016 bij de griffie van de gemeenteraad, griffie@zeewolde.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffier van de gemeenteraad, mevrouw Liesbeth van Heezik, l.vanheezik@zeewolde.nl.

Weet u al dat uw specifieke belangstelling ligt bij de fractie van de PvdA/GL dan bent u altijd welkom bij onze fractievergaderingen. U kunt hier contact opnemen met de fractievoorzitter.
Yvonne van Bruggen, Fractievoorzitter PvdA/GL
Tel. 06-22412384, email: ymvanbruggen@gmail.com

Bestemmingsplan Buitengebied 2016

Lang werd in de commissie gesproken over het Bestemmingsplan Buitengebied 2016 en tijdens de raadsvergadering was dit dan ook een bespreekpunt. Zeewolde kent een groot buitengebied en daarmee is dit een veelomvattend en belangrijk bestemmingsplan, inclusief alle diversiteit, waarbij gelet moet worden op de belangen van de agrarische sector. Maar dat niet alleen, ook landschap en natuur verdienen daarbij grote aandacht. Continue reading

1 4 5 6 7 8 9 10 26