PvdA/GroenLinks verzet zich tegen kaalslag buitengebied

Voor het buitengebied moet een Groenbeleidsplan worden vastgesteld. Nu al wilde het college van B en W beplanting gaan verwijderen langs wegen in het buitengebied. Omdat het wegdek van sommige wegen zo slecht zou zijn, dat de veiligheid in het geding zou zijn. Voor PvdA/GroenLinks was dit onacceptabel. Uiteraard is veiligheid belangrijk. Maar niet de bomen, maar het inklinken van de grond in heel onze polder  is waarschijnlijk de oorzaak van de wegschade. Bovendien vindt PvdA/GroenLinks het onacceptabel dat men al bomen wilde kappen voordat het Groenbeleidsplan vastgesteld is. Dus zonder inspraak, participatie en bijbehorende procedures. Van de inwoners eist de gemeente dat ze zich aan de regels houden. En nu willen ze talloze bomen gaan kappen en de regels aan de laars lappen?  PvdA/GroenLinks vindt dit onacceptabel en verzet zich hier tegen. Het buitengebied moet groen én veilig blijven. Geen kaalslag dus. PvdA/GroenLinks is ook verontwaardigd omdat ze zich twee maanden geleden in de gemeenteraad verzette tegen het onmogelijk maken van inspraak van inwoners op dit onderwerp. De wethouder zegde toen toe dat de bomenkap nog niet zou plaatsvinden en dat dit in het Groenbeleidsplan geregeld zou worden. Nu blijkt die toezegging een dooie mus. Voorlopig is het voorstel van de agenda van de gemeenteraad gehaald. PvdA/GroenLinks blijft zich verzetten tegen kaalslag in het dorp en in het buitengebied.