Renovatie/nieuwbouw sportcomplex Het Baken

Het Baken ZeewoldeTijdens de raadsvergadering van 28 juni 2018 is in meerderheid besloten het voorbereidingskrediet renovatie/nieuwbouw sportcomplex Het Baken beschikbaar te stellen.

Met dit besluit werd een bedrag beschikbaar gesteld van € 500.000,00 voor het opstellen van een bouwkundig ontwerp, inrichtingsplan, bestek inclusief technische adviezen. Naar de mening van de PvdA/GroenLinks een fors bedrag.

En daarnaast wat als blijkt dat renovatie/nieuwbouw boven de € 8 miljoen uit gaat komen? Gaan we er dan alsnog een paar miljoen extra aan uitgeven?

Wat is namelijk het geval, de kosten van renovatie en totale nieuwbouw zijn nooit goed naast elkaar gezet. Men heeft alleen gekeken naar het feit dat men geen geld wenst uit te geven aan algehele nieuwbouw.

Nee, de coalitie heeft gekozen voor renovatie van de sporthal en de bak van het zwembad nieuw bouwen. Daarbij geen rekening houdend met wensen van gebruikers, eisen van deze tijd, zoals duurzaamheid. Nog geen beeld hebbend van de wijze van aanbesteding, sluitingsduur van het zwembad, enz. Want met de zogenaamde enkele maanden sluitingstijd waaraan gedacht wordt gaan we het echt niet redden.

Nee, Zeewolde doet het SOBER, Zeewolde gaat renoveren.

Ook is geen lering getrokken uit de besluiten die buurgemeenten recent genomen hebben, als Dronten, Nijkerk en Ermelo. Waar bleek dat nieuwbouw op termijn gewoon financieel aantrekkelijker is en dus nieuwbouw gaat plaatsvinden. Met nieuwbouw kunnen we 40 jaar vooruit en voldoen aan wensen en eisen van deze tijd.

Maar goed, de kaarten zijn geschut, we gaan aan de slag met renovatie/nieuwbouw van sportcomplex Het Baken.

De PvdA/GroenLinks zal dit proces goed blijven volgen. Want ook wij zijn voorstander van behoud van een zwembad in ons dorp, maar dan wel op een verstandige wijze.