Waarderingsvastgoed en jaarlijkse lasten begroting (afwaardering pand Ravelijn)

Het pand Ravelijn 1 is volgens schatting ruim € 1 miljoen in waarde gedaald, aldus het college! Het college zegt dat deze bijstelling noodzakelijk is omdat wij moeten voldoen aan de regels zoals gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording. Natuurlijk moeten wij daaraan voldoen, echter als bij dit bestuur de bestuurlijke intentie bestaat om het vastgoed met een maatschappelijke functie duurzaam te exploiteren, dan hoeft er geen duurzame waardevermindering te worden verantwoord. Dus college: wees creatief en denk na over andere oplossingen. Neem niet te snel dit ad hoc besluit. Wij hebben hierover wel creatief nagedacht en tijdens de commissievergadering hadden wij hier al een tipje van de sluier over opgelicht. Wij zien namelijk uitstekende mogelijkheden voor invulling van het pand Ravelijn 1. Het pand kan worden ingericht als een welzijnsplein, waar alle verschillende onderdelen binnen het sociaal domein prachtig hun plek kunnen vinden. Her en der verspreid in het dorp zitten nu de diverse instanties, als enkele te noemen, het welzijnswerk, de MDF, CJC, enz. Door al deze voorzieningen te bundelen krijg je een overzichtelijk en vooral voor inwoners mooie en efficiënte locatie waar men terecht kan voor hulp en informatie.

Eigenlijk zou eerst een andere belangrijke hoofdvraag gesteld moeten worden. Hoe staat het met onze gemeentelijke gebouwen en hun staat van onderhoud?
Her en der verspreid over het dorp hebben wij gebouwen in bezit. Breng in kaart een totaal accommodatieplaatje, leg daarnaast een kostenplaatje van het bezit en staat van onderhoud.
Gebaseerd op deze uitkomst kan een Visie opgesteld worden. Wat willen wij behouden en welke mogelijkheden zijn er op langere termijn. Richt je blik op een bestuurlijke visie. Pas daarna kunnen de juiste besluiten genomen worden naar de mening van de PvdA/GL. Met een dergelijk plan kan namelijk een mooie efficiencyslag gemaakt worden.

Helaas werd op ons voorstel niet ingegaan. Een gemiste kans wat ons betreft.