2e fase van Gebiedsontwikkeling Oosterwold gaat in

Oosterwold is het gebied tussen Almere en Zeewolde. Dat gebied wordt ingericht voor wonen, werken en recreëren. Het is duurzaam, ecologisch en zelfvoorzienend. De Oosterwolders bouwen niet alleen zelf hun huis, bedrijf of voorziening, ze gaan ook zelf over de wegen, waterhuishouding en openbare ruimte. Een volstrekt nieuwe vorm van “doe het zelf gebiedsontwikkeling”. Waarbij de rol van de overheid wordt verlegd tussen toekomstige bewoners en lokale overheid, zodat er optimale keuzevrijheid is bij de invulling van je woonomgeving.

Zeewolde is klaar voor de tweede fase

Sinds 2013 zijn wij als Zeewolde betrokken bij de Structuurvisie Oosterwold, omdat een deel op ons grondgebied ligt. Destijds is besloten om nog niet over te gaan tot het openstellen van de tweede fase (grondgebied Zeewolde). Het was toen te vroeg om al definitieve conclusies te trekken.

Inmiddels heeft een evaluatie plaatsgevonden. De uitkomsten zijn vastgelegd in een rapportage en een koersdocument. In dat document zijn de belangrijkste aandachtspunten aangegeven en dat lag nu aan de gemeenteraad voor ter besluitvorming. Hoe gaan we verder met Oosterwold, inclusief de daarbij gehanteerde ambities en de start van de tweede fase?

Ambities zijn nog steeds realistisch

Wij hebben stilgestaan bij de 7 beslispunten. Het document geeft ons geen aanleiding om de vastgestelde ambities te wijzigen. Er is gekozen voor organische groei en in de realisatie moet maar blijken wat dat inhoudt. Mensen zijn creatief en kunnen zich in dit project heerlijk uitleven en hun dromen waarmaken. Niets blijft zoals het is en het geeft mensen de speelruimte om op een nieuwe manier in te spelen op hun toekomst.

Met die uitgangspunten is niks mis. Maar beslispunt 4 staat voor de clustering van woningen. Wat wil zeggen dat er kernen of buurtschappen in het groen moeten zijn. Dat is een voor ons een wending, want dit zal een inperking betekenen van het oorspronkelijke idee van organische groei.

Geen lichte keus

Fase 2 gaat over 10.000 woningen, dus daar moeten we serieus mee omgaan. De bevolking van onze gemeente gaat hiermee bijna verdubbelen en daar moeten we echt goed bij stil staan. Wij zijn van mening meer betrokken te moeten worden bij hetgeen daar gebeurt. Want hoe je het ook wendt of keert, het is niet een gebeuren in het verre westen, het gaat gebeuren in onze gemeente. En dat is soms dichterbij dan we ons van tevoren indenken.

Dan onze wettelijke taken en plichten voor onze inwoners, want daar staan we nu voor bij deze vervolgfase. Wij zijn benieuwd naar de gevolgen voor onze gemeente. Wat betekent dit? Zorg, veiligheid, brandweer, onderwijs, noodhulp, sociaal domein zijn onderwerpen om bij stil te staan. En dan moeten we het ook nog hebben over de totaal andere verhoudingen in onze gemeente.

Opnieuw veel huizen niet betaalbaar voor Jan modaal

De huidige bewoners geven aan dat Oosterwold niet betaalbaar is voor Jan modaal. Geen jonge starters, geen enkele corporatie is nog bereid er een project sociale woningbouw te beginnen. Wel zijn er veel rijke senioren, die met de overwaarde van hun huis de stad kunnen ontvluchten. Mensen die idealistisch beginnen, blijken onvoldoende tijd te hebben voor veel overleg en stadslandbouw, naast hun werk en kinderen. De experimentele fase ligt achter ons en nu gaan we grotendeels op dezelfde voet verder. Maar als organische ontwikkeling leidt tot een demografische eenzijdigheid geeft dat ons te denken.

Vorig bericht
Begrotingsraad 5 november 2020

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu