Algemene beschouwingen 2019

27 juni 2019 vonden de jaarlijkse algemene beschouwingen plaats. Een mooie gelegenheid terug te blikken en vooral te kijken naar wat wij willen in Zeewolde de komende tijd.

Stappen gemaakt in Zeewolde

Het gaat best goed in Nederland. De economie groeit nog steeds en dat merken we ook in Zeewolde. De uitgifte van bedrijventerreinen loopt voorspoedig en we hebben belangrijke stappen gezet in de aanpak van ons klimaat. Zo hebben we onder andere een verbeterde aanpak schulddienstverlening, de oprichting van de Stichting Leergeld en het voorstel vroeg- en voorschoolse educatie. Allemaal mooie besluiten die onze inwoners ten goede komen. Wij zorgen ervoor dat onze inwoners zo optimaal mogelijk deel kunnen blijven nemen aan onze maatschappij. We werken met elkaar aan een sociale gemeenschap, waar het individualisme en eigenbelang van de welvarende burgers omgebogen moet worden in de zorgzame en betrokken burger.

Financiële uitdaging

Onze financiën hebben er de afgelopen jaren positief uitgezien. Maar kijkend naar de voorjaarsnota, de opmaat en naar de begroting van 2020 toont dat we voor financiële uitdagingen komen te staan. Afschaffing van de precariorechten in 2022, de nodige loon- en prijsstijgingen, minder inkomsten algemene uitkering enz. Daarnaast trekken de kosten voor het sociaal domein nog steeds een flinke wissel op onze gemeentelijke reserves. De begroting 2020-2023 is daarmee niet structureel sluitend op dit moment.

Gemiste kans

Dit dwingt ons als gemeenteraad keuzes te moeten maken. Als wij tot keuze moeten gaan komen kijken wij naar bijvoorbeeld het wegonderhoud in ons buitengebied. De laatste jaren is hierop flink geïnvesteerd. De bodem blijft dalen, dat houden we niet tegen met opnieuw asfalteren, dat moet echt anders kunnen. Het college heeft zelf ook aangegeven onderzoek te gaan doen naar alternatieven voor wegonderhoud. Zeewolde kent een groot buitengebied en het onderhoud daarvan drukt op onze begroting. Ook wij zien graag een lobby tot stand komen richting Den Haag.

Ga in gesprek met het Ministerie in hoeverre wij gecompenseerd kunnen worden. Verder zien wij een prima besparing te halen op de kosten handhaving op de recreatieterreinen. Uit de jaarrekening blijkt dat door ons beleid de OZB opbrengsten van de woningen op de buitenplaats Horsterwold flink gedaald zijn. Als wij deze jaarlijkse kosten bij elkaar optellen zou dit een flinke positieve invloed hebben op onze begroting. Tijdens deze algemene beschouwingen bleek dat de coalitiepartijen niet bereid zijn het gesprek aan te gaan met de Vereniging van eigenaren van de buitenplaats Horsterwold. Ons beleid en starre houding, het niet eens in gesprek willen gaan, leiden zo niet tot een oplossing. Een gemiste kans wat ons betreft.

Aandachtspunten voor komende tijd

De PvdA/GroenLinks heeft tijdens deze algemene beschouwingen aandacht gevraagd voor twee belangrijke onderwerpen: Duurzaamheid en Wonen.

In december 2018 hebben wij het Energie Uitvoeringsprogramma vastgesteld. Een belangrijke stap voor onze kinderen en kleinkinderen en te zorgen voor een Schone Toekomst. Mooie stappen, maar we moeten niet vergeten dat die vooral noodzakelijk zijn. Deze vergadering hebben wij aandacht gevraagd voor het wereldwijde probleem van afval en met name van plastic. Overal in de wereld worden initiatieven genomen om te komen tot vermindering van afval. Hoe kunnen we gericht tot minder afval komen?

En daarom zijn wij met een motie gekomen om in onze Algemene Plaatselijke Verordening een verbod op te nemen om (wens)ballonnen op te laten. Het gaat om (wens)ballonnen die de lucht in worden gestuurd met helium, vuur of andere methode en dus niet om ballonnen die door mensenzelf worden opgeblazen met lucht. Restanten van ballonnen worden opgegeten door vissen, vogels en andere dieren en dat zorg voor dierenleed. Naast vervuiling van ons milieu. Deze motie werd door de hele gemeenteraad ondersteund en deze bepaling wordt nu opgenomen in onze APV. Deze regel is niet betuttelend bedoeld, wij draaien dat om, het draagt bij aan een stukje bewustwording van het plastic probleem. Overigens het achterlaten van afval is nu ook al strafbaar.

Sociale woningbouw moet prioriteit krijgen

Naast Duurzaamheid hebben wij aandacht gevraagd voor Wonen en woningbouw. Onze aandacht en zorg zit bij de sociale woningbouw, de betaalbare woningen. De afgelopen twee jaar zijn de prijzen in de bouw flink gestegen en uiteraard heeft dit als gevolg dat de prijzen ook flink omhoog zijn gegaan. Hoe betaalbaar kunnen wij woningen houden. Ook hebben wij dringend aandacht gevraagd voor onze woningbehoefte. De woningmarkt is in een paar jaar tijd ingrijpend veranderd en de wachttijden voor huurwoningen zijn fors toegenomen. Ook onze jongeren willen wel eens uitvliegen en niet tot hun 30ste gedwongen thuis blijven wonen. Naast het feit dat wij regelmatig inwoners spreken die door bijvoorbeeld een echtscheiding of andere oorzaken plots op straat komen te staan.

Regelmatig krijgen wij de vraag wanneer gaat de gemeente daar nu eens wat aan doen? Ik sta letterlijk op straat en kan maar enkele weken terecht bij familie of vrienden. Daarom hebben wij een motie ingebracht waarbij wij het college opdragen met projectontwikkelaars/ondernemers/ woningstichting in gesprek te gaan en te zoeken naar tijdelijke huisvestingsmogelijkheden. Met voorstellen te komen voor het op korte termijn realiseren van tijdelijke huisvesting. Concreet gesteld: kijk waar tijdelijke woningen op locaties geplaatst kunnen worden die later weer een andere bestemming kunnen krijgen wanneer de woningvraag weer af neemt. Of kijk naar de langdurig leegstaande (kantoor)panden. Verbouw deze tot kleine wooneenheden, zodat wij snel kunnen handelen wanneer inwoners dringend op zoek zijn naar huisvesting.

Wachtlijsten voor woningen houden aan

Helaas heeft deze motie het niet gehaald. De coalitiepartijen VVD, ChristenUnie, Leefbaar Zeewolde en het CDA zijn van mening dat er in Zeewolde geen mensen zijn die dringend om huisvesting verlegen zitten. Pure ontkenning dus! En dat “met een gemiddelde wachttijd van bijna 6 jaar (melding maart 2019) en een wachttijd voor een eengezinswoning van ruim 8 jaar (citaat Woonpalet).”

De PvdA/GroenLinks blijft zich inzetten voor de ontwikkeling van Zeewolde. Wij bouwen met u aan een groene, duurzame, levendige, beschaafde, veerkrachtige sterke en sociale gemeenschap die in staat is te vernieuwen en te veranderen om ook voor komende generaties een goede plek te zijn om te wonen, te werken en te recreëren.

Vorig bericht
High-end woon- en werkomgeving in Horsterwold
Volgend bericht
Raad september 2019

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu