De toekomst van Zeewolde is van ons allemaal

Wat is de toekomst van ons mooie dorp?

Het Visiedocument Toekomst Zeewolde 2040 is gereed en daarvoor is een mooi traject doorlopen. Op een actieve wijze samen met inwoners, het bedrijfsleven en organisaties is gesproken over de toekomst van ons dorp. Waar willen we naartoe en hoe moeten we daar komen? Dat is zoals wij dat als PvdA/GroenLinks graag zien: samen met elkaar. Deze visie is bedoeld als input voor de nog op te stellen Omgevingsvisie voor Zeewolde eind dit jaar. In dit artikel nemen we graag door wat er besproken is en waar we met zijn allen naartoe willen.

Verschillende visies, meerdere uitkomsten

Iedereen heeft een ander beeld van Zeewolde. En dat mag natuurlijk. Voor de groei van ons dorp is het echter belangrijk om een lijn te trekken. Het Visiedocument Toekomst Zeewolde 2040 is het document waarop die lijn gebaseerd wordt. Het bijzondere is dat de één leest dat inwoners willen dat het dorp niet verder gaat groeien, maar de ander juist wél kansen en mogelijkheden ziet. En het woord ‘groei’ leidt nogal eens tot de nodige reacties. Een wel heel bijzondere reactie deze week was van de wethouder die namens de coalitiepartijen Leefbaar Zeewolde, CU, CDA en VVD aangaf voor Zeewolde géén bouwopgave te zien. Bizar in onze ogen, want stilstand betekent achteruitgang. En dat met alle ruimte en mogelijkheden die Zeewolde heeft. Wij vinden dit dan ook onbegrijpelijk.

Nog altijd krapte op de huizenmarkt

Al tijden is sprake van een flinke krapte op de woningmarkt. Zeker in de categorie goedkoop en middel dure woningen is de vraag onwijs hoog. Wij horen wekelijks van inwoners hoe enorm problematisch het is een woning te vinden. Inwoners die in echtscheidingsproblemen zitten en noodgedwongen bij familie en vrienden terecht moeten. Kinderen die met 30 jaar nog steeds thuis wonen doordat simpelweg een woning niet voor handen is, laat staan een woning die te betalen is. De wachttijden voor huurwoningen zijn inmiddels opgelopen tot ruim 6 jaar(!).

Uitgestoken hand van buitenaf, is dat de oplossing?

Diverse omringende gemeentes hebben aangegeven open te staan voor een gesprek voor uitbreidingsplannen. Ook als PvdA/GroenLinks staan wij open voor woningbouwontwikkelingen, maar dan zien wij dat liever gekoppeld aan het dorp zelf en niet op ruim 20 kilometer afstand in bijvoorbeeld Oosterwold. Dit eventueel toekomstige deel van Zeewolde ligt simpelweg op te grote afstand van het dorp. Hoe gaan wij op zo’n afstand allerlei voorzieningen als scholen, dokter, winkels e.d. realiseren? Daardoor kom je als gemeente voor flink hogere kosten te staan die niet opwegen tegen de baten. Is het dan niet verstandiger dit deel over te dragen aan Almere? Die eventuele 2e kern zorgt er niet voor dat die mensen hun boodschappen in Zeewolde komen halen, naar de dokter of naar school gaan. Nee, deze mensen trekken naar Almere voor hun levensbehoeften.

Dynamisch dorp voor meer aantrekkingskracht

We moeten ervoor zorgen dat ons dorp wordt versterkt in ontwikkeling en dat kan alleen maar door te focussen op groei. Zo kan het centrum dynamischer worden en het vergroot de aantrekkingskracht voor nieuwe bewoners. Langs het water bouwen is natuurlijk aantrekkelijk, echter komt de nieuwe wijk steeds verder van het dorpscentrum te liggen. We moeten daarom ook blijven kijken naar andere locaties, zoals het zogenaamde G- en X-gebied, of het gebied langs de Dasselaarweg. Zo kan het dorp een meer robuuste uitstraling krijgen en houden we mooi de balans tussen natuur en woningen. Ons centrum moet weer het bruisende centrum van het dorp kan worden, waar onze dagelijkse activiteiten plaatsvinden in de winkels, scholen, wijkcentra, kerk, zwembad, sporthal, vervoer en anderen voorzieningen. Zo kunnen generaties lang blijven genieten van het mooie Zeewolde, zo eenvoudig kan het zijn!

Vorig bericht
Beleidsnota sport & bewegen Zeewolde 2020
Volgend bericht
Sportcomplex Het Baken; eindelijk duidelijkheid

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu