Een nieuwe start voor een mooier Zeewolde

Een bijzonder jaar hebben wij achter de rug. De coronacrisis heeft een enorme impact op ons allemaal gehad. Bleef iedereen in je omgeving wel gezond? Had je nog wel werk? Hoe ging je dit financieel redden? Kortom; er werd een groot beroep gedaan op ieders flexibiliteit en creativiteit.

Financiële doelstellingen van Zeewolde

Een jaarlijks belangrijk moment om bij stil te staan waren de financiën. Financieel konden wij 2020 positief afsluiten. Dat lijkt prachtig, maar dat komt alleen door de eenmalige inkomsten van het windplan. Duidelijk is dat ieder jaar het tekort verder oploopt.

Als fractie van de PvdA/GroenLinks willen wij naar de toekomst kijken. Wij hebben een nieuwe voorjaarsnota ontvangen en wat gaat dat betekenen? Hoe gaan we het geld verdelen de komende jaren? Dit komt op een cruciaal moment, het moment waarop we langzaam uit de crisis komen. Een crisis die de bestaanszekerheid van velen van ons onder druk heeft gezet. Voor ons is dit het moment om te kiezen voor een nieuwe koers. Een nieuw normaal waarin iedereen mee kan komen. Waarbij van belang onze bestaanszekerheid, onderwijs, werk, gezondheid en betaalbaar wonen. Op die feiten beoordelen wij onze voorjaarsnota. Het onderdeel zorg, het sociaal domein beslaat een flink deel van onze financiën.

Nog altijd ruimte voor verbetering binnen de zorg

Wij komen inmiddels al vanaf 2015 tekort in de jeugdzorg. Een arbitragecommissie heeft nu bepaald dat het rijk met geld over de brug moet komen. Een mooie uitspraak, maar die buit is nog niet binnen. Die zorguitgaven drukken zwaar op onze begroting, het lukt bijna niet om deze dan ook sluitend te krijgen. En dan nog, deze gelden zijn op dit moment incidenteel van aard, maar we zitten met een structureel probleem en dat krijgen we met eenmalig geld niet opgelost. Een zorgwekkend punt waar we nog veel aandacht aan moeten besteden. Waarbij voor ons van belang: het verminderen van taken mag niet ten koste gaan van onze inwoners. Juist mensen die bijvoorbeeld een beroep doen op onze zorg.

Als recent voorbeeld kunnen wij daarbij noemen het traject aanbesteding Wmo maatwerkvoorzieningen. Het nieuwe traject leverde een besparing op, maar het effect was dat de dagbesteding voor Wmo cliënten kwam te vervallen. Mensen met een niet aangeboren hersenafwijking zouden geen dagbesteding meer kunnen krijgen. Ook in Zeewolde bereikten ons deze verhalen. Juist mensen die zoveel baat hebben bij een stukje houvast in hun leven. Zoiets heeft veel impact op inwoners die gebruik maken van die zorg. Inmiddels is recent bekend geworden dat die dagbesteding door Interakt Contour wordt voortgezet.

Ook voor de jongeren is er weer uitzicht op positiviteit

Zoals het er nu naar uitziet gaan we langzaam terug naar het nieuwe normaal. Daarom willen wij ook aandacht vragen voor onze ouderen en jongeren. Blij zijn wij dat de Basement weer nieuw leven is ingeblazen. Een ontmoetingsplek voor onze jeugd en de komst van een jongerenwerker. Hoog tijd dat deze groep weer de nodige aandacht gaat krijgen.

Ouderenwerk groeit ook weer mee

Maar ook zijn wij benieuwd naar het ouderenwerk. Vorig jaar is de voorziening in de Sfinx gesloten en werden alle voorzieningen voor ouderen richting De Meermin gedirigeerd. En, natuurlijk, door Corona lag dit allemaal stil. Maar wij zijn benieuwd hoe en op welke termijn het college deze voorzieningen voor ouderen gaat realiseren. Wij zijn van mening dat De Meermin bepaald niet geschikt is voor deze activiteiten. Bovendien hebben zij er de capaciteit ook niet voor.  

Woningbouw moet sneller stijgen

In de Voorjaarsnota kunnen wij lezen er jaarlijks zo’n 114 woningen bij komen in Zeewolde. Het verwachte aantal inwoners zal daarmee in 5 jaar tijd met 1.000 nieuwe inwoners stijgen. Wij hebben eens even de cijfers van de 5 jaar daarvoor opgezocht. Toen zijn er 773 inwoners bijgekomen. Wij zijn van mening die 114 woningen niet realistisch zijn. Je wilt je jongeren graag in het dorp houden en een gemiddeld huishouden wordt steeds kleiner in omvang. Het aantal zal dus echt hoger moeten komen te liggen, gezien de woningnood. Voor die mensen die denken: wij willen geen inwoners van buiten Zeewolde; we zijn blijkbaar vergeten wij ALLEMAAL import zijn! NIEMAND komt uit Zeewolde. Laten we er samen een nog bruisender dorp van maken!

Daarnaast de verhouding in woningbouw, goedkoop/middelduur/duur. Opnieuw blijkt de laatste jaren vooral in het duurdere segment gebouwd te worden. De focus dient toch echt op het betaalbare segment te liggen en bijvoorbeeld kleine wooneenheden. Daar ligt juist te behoefte.

Partijen slaan handen ineen en gaan samen verder

Met onze toekomst hebben wij onze algemene beschouwingen afgesloten. Dit waren namelijk de laatste algemene beschouwingen van de fractie in deze samenstelling. De samenwerking binnen de PvdA/GroenLinks is altijd zeer goed en constructief verlopen. Echter zijn wij nu van mening dat de krachten gebundeld moeten worden richting de volgende gemeenteraadsverkiezingen.  Wij willen graag een brede versterking op een professionele en daadkrachtige wijze. En die samenwerking binnen de oppositie in deze raad hebben wij dan ook met elkaar gevonden.

Zoals we 24 juni 2021 gepresenteerd hebben: de PvdA, Zeewolde Liberaal en Burgerbelang hebben de handen ineengeslagen. Wij zullen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 deelnemen als een nieuwe lokale partij, genaamd ACTIEF ZEEWOLDE. Onder het motto Samen Actief Vooruit, willen wij een sociale en ondernemende gemeenschap zijn, die op een vooruitstrevende en stimulerende wijze wordt bestuurd. Open en transparant, geloofwaardig en pragmatisch, maar bovenal met hart voor Zeewolde. Wij bestaan uit constructieve mensen die vinden dat het anders kan en moet. Concreet betekent dit: actief opkomen voor de behoeften en belangen van de inwoners en ondernemers. En dat alles samen met inwoners en ondernemers. De komende maanden bouwen wij als Actief Zeewolde aan de lokale partij die in Zeewolde het verschil gaat maken.

Wij kijken enorm uit naar een frisse start en een prachtige toekomst voor Zeewolde en haar inwoners.

Bekijk onze nieuwe website: www.actiefzeewolde.nl

Vorig bericht
BING rapportage integriteit

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu