De Regionale Energiestrategie van Flevoland

Duurzaamheid en behoud van de planeet staan centraal voor gemeentes, consumenten en bedrijven en de meest mooie ideeën komen tot leven. Door de handen ineen te slaan kunnen we mooie resultaten boeken en meer bereiken. We nemen jullie mee in de Regionale Energiestrategie van Flevoland.

CO²-reductie in Zeewolde

Nationaal en internationaal zijn afspraken gemaakt voor een CO²-arme energievoorziening. Nederland streeft in het Klimaatakkoord naar 49% CO²-reductie in 2030 en 95% reductie in 2050. In het Klimaatakkoord is een belangrijke rol gegeven aan de Regionale Energiestrategie (RES), waarbij Nederland in 30 regio’s is verdeeld. In het najaar van 2019 zijn afspraken gemaakt in de Startnotitie RES Flevoland, waarin staat hoe we de samenwerking in Flevoland zien.

Mogelijkheid tot indienen van motie

Dat is samengevat in het concept RES. Dit eerste Flevolands bod draagt naar verwachting bovengemiddeld bij aan de nationale opgave van 34 TWh. Overigens was de inzet van dit huidige bod al door de raad vastgesteld in de startnotitie. Maar met dit eerste extra bod voor de RES hadden wij als raad de mogelijkheid nog te kunnen bijsturen door moties of amendementen in te dienen.

Kernenergie is géén alternatief

Wat was namelijk het geval: in de gemeente Urk was een motie aangenomen waarbij men kernenergie ziet als een goede optie tot vermindering van CO². Wij zijn daar fel op tegen, want kernenergie is verre van duurzaam te noemen vanwege het radioactieve afval. Daarnaast is het risico op ernstige ongevallen met radioactief afval groot en als gemeente zitten we dan de komende generaties daar nog mee opgescheept. Wij hebben samen met de fractie Zeewolde Liberaal een motie ingediend, waarbij wij verzochten in de formulering van de definitieve RES 1.0 in het najaar van 2020 de rol van kernenergie in de energietransitie in Flevoland uit te sluiten. Deze motie werd ondersteund door de fracties Leefbaar Zeewolde, ChristenUnie, D66 en werd daarmee aangenomen. Het college Zeewolde kan deze boodschap dus overbrengen naar het regionaal overleg.

Windmolens op eigen grondgebied

In het concept RES is een kaart opgenomen met het zoekgebied Wind expliciet op grondgebied (bos) van Zeewolde. De fractie van Leefbaar Zeewolde kwam daarom met een motie om het zoekgebied Wind op Zeewolder grondgebied niet op te nemen. Wij hebben deze gesteund, samen met de fractie Zeewolde Liberaal. De fracties CU, CDA, VVD, D66 en BurgerBelang hebben tegengestemd, zij zien geen problemen met meer windmolens op ons grondgebied.

Ogen op het doel houden

Afsluitend kunnen wij stellen dat wij positief zijn over het concept RES, maar het is een eerste stap en we moeten waken dat we nu achteroverleunen en zeggen: we doen het toch goed in Flevoland. Het zal steeds lastiger worden om nog meer duurzame energie op te wekken, dus waakzaamheid is voor ons allemaal geboden. In Flevoland doen we veel aan duurzame energieopwekking en dat moeten we ook vooral blijven doen. Daarnaast blijven wij participatie en het betrekken van inwoners van groot belang vinden. Samen met onze inwoners streven we naar duurzame energieoplossingen die voor iedereen betaalbaar blijven.

Vorig bericht
Sportcomplex Het Baken; eindelijk duidelijkheid
Volgend bericht
Drie pijlers tijdens de raadsvergadering 28 mei 2020

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu