Financiële huishoudboekje Zeewolde

Het jaar 2019 is financieel afgesloten met de vaststelling van de Jaarrekening 2019. Ieder jaar weer een belangrijk document, waarbij de accountant de jaarrekening rechtmatig heeft bevonden en goedgekeurd. 2019 is afgesloten met een flink financieel tekort van zo’n € 2,4 miljoen totaal. De tekorten worden gedekt uit de bestemmingsreserve sociaal domein zoals dat heet, dit reserve zal voor het eind van dit jaar volledig opgebruikt zijn. In 2018 hadden wij speciaal hiervoor een bestemmingsreserve sociaal domein in het leven geroepen van € 5,5 miljoen. Conclusie is dat de speciaal hiervoor in het leven geroepen reserve binnen 2 jaar leeg is! Hoe gaan we nu verder?

Financiële gevolgen door onvoorziene tegenslagen

Onze financiële toekomst blijft vol met onzekerheden, zoals gevolgen van de coronacrisis, herijking van het gemeentefonds, meicirculaire en het sociaal domein. Wij zijn geen voorstander van het opnieuw aanspreken van onze spaarpot, want het blijft interen. Er zit niets anders op dan keuzes te gaan maken. En zelfs dat is lastig, want al eerder is flink de kaasschaafmethode toegepast, dwars door de begroting heen. De vraag is dan ook of dat wenselijk is. Wij zijn van mening dat keuzes gemaakt moeten worden. Welke taken blijven we doen en welke niet meer?

Corona blijft aanwezig in de financiën

Ook zal de Coronacrisis nog voor een extra financiële klap gaan zorgen. Duidelijk is in ieder geval dat het belangrijk is dat we aan de VNG en Den Haag laten weten dat het Rijk zal moeten stoppen met het delegeren van steeds meer taken richting de gemeenten en daar ook geen volledige vergoeding aan verbinden. Duidelijk moet zijn dat gemeenten het water meer dan aan de lippen staat en dat het nu echt moet stoppen. Dit voor nu en altijd eens goed duidelijk gemaakt moet worden. Voor ons als Zeewolde zal de inzet op de uitvoering van het transformatieplan sociaal domein hoog blijven, het sturen op preventie, samenwerking, kwaliteit van toegang en op inhoud en organisatie. Echter zien wij dit nog niet zo concreet tot resultaat leiden.

Middenstand helpen blijft prioriteit

Voor de PvdA/GroenLinks is het duidelijk dat wij de kwetsbare mensen in ons dorp onverminderd blijven helpen. Daarom mag wat ons betreft niet op de zorg bezuinigd worden. Het is de basis van ons welzijn, als het goed gaat met mensen kan je bouwen aan je toekomst. Zorg staat dus steeds voorop en mag niet verminderen. Dat we flinke maatregelen moeten nemen weten we. Kijk, als het allemaal niet anders kan, zoals bijvoorbeeld het minderen in onderhoud van gemeentelijk groen, dan moet het gras maar iets minder gemaaid of de weg er maar iets minder strak bij liggen. Er is namelijk altijd nog een verschil tussen een gevaarlijke weg en een weg die qua onderhoud een opfrisbeurt kan gebruiken. De mogelijkheden worden besproken met een werkgroep waarin van alle fracties een raadslid zal deelnemen. De organisatie zal samen met de raad komen met een lijst van eventuele mogelijkheden. De totaalopbrengst zal de opmaat moeten zijn voor de opstelling van de begroting eind dit jaar. Bij de begroting zullen de afspraken concreet moeten zijn en tot keuzes zijn genomen. Wij zullen dit proces goed blijven volgen en houden jullie op de hoogte van de vorderingen.

Vorig bericht
Woonvisie voor huisvesting in Zeewolde
Volgend bericht
Integriteitsproblemen binnen gemeentebestuur

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu