Grondgebonden zon, wordt Zeewolde duurzamer?

Duurzaam

Grondgebonden zon, oftewel: zonneparken op grond. Maar waar moeten die dan geplaatst worden? Op agrarische grond, of juist niet? In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden voor Zeewolde en wat ons standpunt hierin is.

Zeewolde in 2030: 200% energieneutraal

In december 2018 hebben we als raad de energievisie vastgesteld waarin afgesproken is dat Zeewolde de doelstelling zal nastreven in 2030 200% energieneutraal te zijn. Om dat doel te behalen is grondgebonden zon nodig en dankzij een provinciale proef mogen wij 95 hectare aan landbouwgrond benutten voor de aanleg van zonneparken.

Dat bleek nog best een lastige afweging, want gaan we dan inzetten op niet-agrarische grond, of zijn we bereid landbouwgrond daarvoor te gebruiken? Als PvdA/GroenLinks zijn wij van mening dat wij aan het opwekken van duurzame energie voorrang moeten geven. In het nu afgesproken beleid is naar onze mening goed rekening gehouden met alle randvoorwaarden en eisen. De belangen van alle partijen zijn goed tegen elkaar afgewogen en er is rekening gehouden met kwalitatief gezien de juiste inpassing in het landschap.

Duurzamer Zeewolde, schonere toekomst!

Wij hebben daarom ingestemd met het mogelijk maken van pilots op landbouwgrond tot 31 december 2019 met een maximum tot 25 hectare, en op niet-agrarische grond tot 70 hectare. Als prioriteit hebben we daarin opgenomen dat dit landschappelijk goed ingepast moet worden. Een en ander gaan we het eerste kwartaal van 2020 evalueren. Wij staan voor een belangrijke uitdaging in Zeewolde en hiermee wordt uitvoering gegeven aan onze doelstellingen. Een duurzaam Zeewolde voor een mooie toekomst!

Vorig bericht
Toekomstvisie Zeewolde
Volgend bericht
Hoe staat het met de Schulddienstverlening in 2020?

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu