Raad september 2019

Deze maand zijn we na het zomerreces weer volop aan de slag gegaan met mooie projecten en ideeën. Diverse bijeenkomsten vonden plaats, waarbij we bijgepraat werden over organisatieontwikkeling van de ambtelijke organisatie, sportnota, een geluidswandeling door het centrum, de start van de werkgroep sociaal domein, bezuinigingen en toekomstvisie. De diverse onderwerpen komen later dit jaar weer aan de orde in de commissies en raadsvergaderingen.

26 September 2019 was de eerste vergadering van de raad met de volgende onderwerpen:

Regionale Energie Strategie

We hebben de Startnotitie Regionale Energie Strategie Flevoland vastgesteld. Het formele startsein van de provincie waarin opgenomen de doelstelling uiterlijk in 2050 de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 90% te reduceren. Een fikse opgave, ondanks dat wij een relatief jong dorp zijn met moderne huisvestingsvoorzieningen, windmolens, enz. en dus best een voorsprong hebben. Als PvdA/GroenLinks staan wij positief in deze veranderingen. Waarbij wij wel duidelijk hebben meegegeven wel realistisch te blijven. Inwoners moeten mee kunnen doen, ook mensen met een kleine beurs. Wij moeten dus goed rekening houden met het feit dat ook mensen met minder financiële mogelijkheden mee kunnen doen aan energiebesparingsprojecten, zoals zonnepanelen op huurhuizen, het isoleren van huizen.

Energieloket

Verder is een mooie start gemaakt met een Energieloket, gesitueerd in het Ravelijn. Binnenkort is de opening hiervan. Dat loket moet onze inwoners onafhankelijk gaan inspireren en informeren over het nemen van verduurzamingsmaatregelen in de woning. Daarnaast is een nieuwe Verordening Duurzaamheidslening vastgesteld. Met deze nieuwe verordening is meer ruimte gecreëerd om te komen tot meer energiebesparingen en vooral ook meer zonnepanelen op daken. De regels zijn zodanig verbreed dat nu ook mensen met een nieuwere woning in aanmerking kunnen komen voor een SVN lening (= een lening waarbij u via de gemeente een betaalbare lening voor uw woning kunt afsluiten voor duurzame maatregelen).

Zomernota 2019

Het laatste onderwerp was de vaststelling van de Zomernota 2019. Een financiële tussenstand van ons huishoudboekje, waarin de uitkomsten van de meicirculaire van het Ministerie en overlopende budgetten zijn verwerkt. Naast een stukje financiële compensatie voor de tekorten in het sociaal domein. In totaal hebben we nu voor specifiek het sociaal domein een mooie buffer voor tegenvallers van ruim € 3 miljoen. Voor dit moment in ieder geval goed nieuws, maar het is nog veel te vroeg om te juichen. Daarnaast konden wij constateren dat er nog heel wat plannen op de rol van het college staan om uit te voeren in 2020. En wij gaan ervanuit dat die plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden en volgen dit nauwgezet. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen!

Vorig bericht
Algemene beschouwingen 2019
Volgend bericht
UITNODIGING: Vrouwen in de politiek

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu