Drie pijlers tijdens de raadsvergadering 28 mei 2020

Op 28 mei heeft de raadsvergadering weer plaatsgevonden. Hierbij hebben wij grofweg drie grote onderwerpen onder de loep genomen. Namelijk het zonnepark aan de Groenewoudseweg, de tijdelijke vervanging voor Het Baken en een motie voor de opvang van vluchtelingkinderen. Hieronder is te zien wat onze besluiten waren en hoe we daarbij zijn gekomen. Blijf op de hoogte en houd onze artikelen in de gaten.

 Zonnepark Groenewoudseweg

In november 2019 heeft dit onderwerp voor het eerst op de agenda gestaan toen er instemming werd gevraagd van de raad. Dat is namelijk nodig om een eventueel zonnepark aan de Groenewoudseweg te realiseren. Na november hebben we kans gehad enkele wijzigingen door te voeren over het ontwerp en dat besluit hebben wij nu als raad genomen.

Diverse elementen zijn aan de vergunning toegevoegd, waaronder recreatieve elementen. Ook wij hebben ons nogmaals goed laten informeren en ons standpunt bepaald.

Het plan van Staatsbosbeheer met Sunvest ziet er mooi en gedegen uit. Echter zien wij ook dat veel inwoners problemen hebben met de aanleg van een zonnewoud op deze locatie. We begrijpen het sentiment onder inwoners dat bos een mooi bos moet blijven. Natuur is voor ons heel belangrijk en weegt zwaar. Echter het zogenaamde bos (want het is geen bos) blijft relatief en daarnaast willen we ook geen zonnevelden op vruchtbare landbouwgronden.

Maar waar dan wel? En hoe kunnen we onze landelijke Klimaatdoelen dan behalen? Ook daar hebben we verantwoordelijkheid in. Als raad hebben wij energieafspraken gemaakt en dat besluit is unaniem door de gehele raad aangenomen.

Daarin zijn afspraken gemaakt, wat wel en niet kan en past binnen alle kaders. En dit plan past daar dus precies in. Dat waren voor ons redenen om bij ons besluit te blijven, dus vóór de realisatie van het zonnepark.

Sunvest heeft met Staatsbosbeheer zwart op wit toegezegd te zorgen voor een goeie borging en uitvoering van langdurig en goed beheer van het Zonnewoud dat als een bijzondere locatie in het bos geëxploiteerd wordt. Zo kan natuur, educatie en recreatiegebied juist een meerwaarde geven voor de omgeving en samenleving van ons mooie dorp. Volgens ons positieve en goede zaken voor Zeewolde en onze bossen en beheer. Wij zullen dit proces nauwgezet volgen!

Tijdelijke vervangende accommodatie Het Baken

De nieuwbouw/vervanging van onze sportaccommodatie Het Baken blijft een bijzonder dossier. Eerst al de jarenlange discussie over renovatie en uiteindelijk blijkt dat alleen nieuwbouw mogelijk is. Iets wat wij als PvdA/GroenLinks vanaf het begin van dit traject hebben gezegd. Nieuwbouw is goedkoper dan renovatie en dat blijkt uiteindelijk dus ook. Sterker nog, volgens de aannemer bleek renovatie niet eens mogelijk.

Bekend was dat het college nog zou komen met een voorstel voor een tijdelijke vervangende accommodatie in de tijd dat de nieuwbouw zal gaan plaatsvinden. En dat voorstel lag nu voor. Het college heeft € 357.000,00 extra nodig om zogenaamd de bestaande sporthal tijdens de nieuwbouw in stand te houden.

Hartstikke mooi zou je denken, dan hoeven we geen tijdelijke voorzieningen te regelen. Dat klopt, echter heeft het bouwbedrijf bij de aanbesteding aangegeven dit te kunnen realiseren binnen het beschikbaar gestelde bouwbudget. Met andere woorden; het college wenst een extra bedrag, terwijl dit overbodig blijkt te zijn!

Daarnaast werd € 306.000,00 gevraagd voor het huren van zwemwater in de regio. En ook dit valt niet onder de met de raad gemaakte afspraken. Het college zou aan de slag gaan om tijdelijk zwemwater te regelen, inclusief vervoersvoorzieningen. Hiermee kunnen we inwoners gelegenheid bieden tijdelijk naar een andere locatie te reizen. Echter gaat het college nu uit van de zelfredzaamheid van onze inwoners voor wat betreft het reizen naar een andere locatie. Wat ons betreft is ook dat niet conform onze eerdere afspraken. Natuurlijk moet de continuïteit van het sporten/zwemmen geregeld worden, daar staan wij volledig achter. Maar niet achter het maken van overbodige kosten en het niet nakomen van eerder gemaakte afspraken. Dat is dan ook de reden dat wij tegen dit voorstel gestemd hebben.

Motie Opvang vluchtelingenkinderen

Deze maand hebben wij een motie ingediend waarmee wij een oproep doen als raad gehoor te geven aan het initiatief van de hulporganisaties Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children. Dit initiatief komt voort uit de oproep van de Griekse regering aan de EU-landen om 500 weeskinderen die in de Griekse vluchtelingenkampen verblijven op te nemen.

Deze kinderen kunnen niet terugvallen op zorg van hun ouders en leven alleen in de onveilige opvangkampen onder barre omstandigheden. Inmiddels zijn er meer dan 60 gemeenteraden die deze motie hebben aangenomen. Hiermee geven wij een signaal af richting het kabinet om toch gehoor te geven aan de oproep uit Griekenland en daarmee ons als Nederland bereid te tonen enkele van deze kinderen op te vangen.

De PvdA/GroenLinks bedankt de mede-indieners CDA en CU van de motie en de steun van de meerderheid van de raad van de gemeente Zeewolde. Een mooi signaal uit Zeewolde!

Vorig bericht
De Regionale Energiestrategie van Flevoland

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu