Toekomstvisie Zeewolde

Algemeen

Mooi dat we dit jaar aan de slag gaan met een Toekomstvisie voor ons mooie dorp. Wat voor dorp willen wij zijn en uitstralen en hoe moet dat er anno 2040 uit zien? Het college heeft een plan van aanpak opgesteld. Daarin lezen wij dat de visie moet gaan over hoe leefbaar en vitaal Zeewolde in 2040 moet zijn en is uitdrukkelijk niet gericht op concrete doelstellingen en/of het aanwijzen van locaties voor nieuwe ontwikkelingen of herontwikkeling. Die uitleg bevreemdt ons zeer. Een visie is sowieso nooit concreet in doelstellingen of locaties voor nieuwe ontwikkelingen of wat dan ook.

Meer dan alleen vitaal

Een toekomstvisie behelst veel meer dan alleen hoe vitaal Zeewolde er uit moet zien in 2040. Het gaat wat ons betreft over zaken als: bereikbaarheid, kwaliteit, ambities, toerisme en recreatie, onze rol in de regio, onderwijs, zorg, cultuur en kunst, sport, bedrijvigheid etc. Wat willen wij uitstralen/waar staan we voor, hoe kunnen we onze kwetsbaarheid verkleinen en daarmee ons dorp versterken. Dat zijn kwaliteiten waar het ons om gaat. En wat wij met elkaar moeten doen om dit te bereiken.

Voor de PvdA/GroenLinks is leidend dat we dat samen met inwoners doen. Wat vinden wij van de plek waar we wonen, recreëren en werken en hoe zien we die toekomst voor ons? Dat zijn de kaders waar het ons om gaat.

Toekomstplannen voor Zeewolde

De toekomstvisie moet onze koers gaan schetsen voor de komende jaren. Pas later kan dat vertaald worden in thematische beleidsplannen met een vervolg in concrete uitvoeringsprogramma’s.

Het gesprek zal moeten worden aangegaan met partners als ons bedrijfsleven, organisaties, verenigingen, instellingen en inwoners. Op basis van een aantal kernwaarden die staan voor ons dorp. Ga de dialoog aan met inwoners, via social media, workshops en bijeenkomsten. Benut diverse mogelijkheden. En die workshops of wat dan ook, mogen best wat prikkelend zijn. Wat is een wenselijk, onwenselijk, waarschijnlijk, onwaarschijnlijk toekomstbeeld? Dat maakt juist de discussie en het gesprek mogelijk.

Wat vinden de Zeewoldenaren?

Wij willen graag dat gesprek met inwoners aangaan en samen met elkaar de toekomst bepalen van ons mooie dorp. Wij gaan die uitdaging graag samen met u aan en zien de toekomst van Zeewolde met vertrouwen tegemoet!

Vorig bericht
Bestemmingsplannen betekenen eindstation voor kleine ondernemers
Volgend bericht
Grondgebonden zon, wordt Zeewolde duurzamer?

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu