Woonvisie voor huisvesting in Zeewolde

De Woonvisie is een belangrijk document waarin we de belangrijkste vraag stellen: doen wij wel genoeg als Zeewolde om onze inwoners van huisvesting te kunnen blijven voorzien? De druk op de woningmarkt en behoefte aan betaalbare woningen neemt landelijk toe en ook in ons dorp. Inmiddels mogen we wel stellen dat er sprake is van woningnood.

Stijging in bouw van dure huizen

Wij constateren dat de laatste jaren veel dure woningen gebouwd werden, terwijl het college het tegendeel beweert. Daarom hebben we bij het college de cijfers opgevraagd over de laatste drie jaar met betrekking tot verdeling van goedkoop, middelduur en duur. De afspraak is namelijk dat wij 1/3 goedkoop, 1/3 middelduur, 1/3 duur bouwen. Van die cijfers schrokken wij, want daaruit bleek het deel Goedkoop enorm achter te blijven. Over 2019 is uiteindelijk 11% goedkoop, 20% middelduur en 60% duur gebouwd. Voor ons niet acceptabel en een duidelijk signaal dat actie nodig is. Dat heeft tijdens de laatste raadsvergadering van 25 juni geleid tot een prachtig resultaat. De zorgen werden breed gedragen door alle fracties, met uitzondering van de VVD. De VVD is van mening er geen sprake is behoefte aan betaalbare woningen en heeft geen problemen met vrije marktwerking. Ook al gaat dat ten koste van woongelegenheid voor jonge mensen, starters, enz. die juist dringend op een betaalbare woning wachten.

Meer huizen beschikbaar in de categorie starters

Onze motie Hou koopwoningen voor starters betaalbaar is met ruime meerderheid aangenomen. Kort gezegd behelst deze motie dat wij het college de opdracht hebben gegeven te onderzoeken of standaard in voorwaarden een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding kan worden opgenomen. Naast het maken van prestatieafspraken met woningbouwcorporaties wanneer sprake is van verkoop van huurwoningen. Dit met als doel dat woningen die vallen onder het segment Goedkoop niet binnen 1 jaar met een flinke winst doorverkocht worden. Daarmee kan dat deel van de woningmarkt beheersbaar gehouden worden. Regelmatig worden namelijk nieuwbouwwoningen opgekocht door ontwikkelaars. Recent is dat nog gebeurd in de Molenbuurt. Dergelijke praktijken moet je voorkomen wat ons betreft, zo vond ook de meerderheid.

Moties die zijn aangenomen

Daarnaast is een motie Tijdelijke opstapwoningen aangenomen, waarbij we het college verzocht hebben prioriteit te geven aan de verkenning van tijdelijke woningen voor mensen die met spoed een woning nodig hebben. Een motie Herstarterslening, waarbij we het college hebben opgedragen te onderzoeken wat de voorwaarden vanuit de SVN zijn voor herstartersleningen met dezelfde constructie en voorwaarden als de reeds bestaande starterslening. En als laatste de motie Starterswoningen, waarbij we het college hebben opgedragen in overleg te treden met ontwikkelaars, bouwers en Woonpalet om te kijken op welke wijze in bouwprojecten meer woningen in de goedkoopste categorie (woningen goedkoper dan € 200.000,00 of een huur lager dan € 721,00 per maand) kunnen worden gerealiseerd.

Al met al een mooie bijdrage ter versterking van onze Woonvisie. Wij hebben hiermee positieve stappen gemaakt richting meer en betaalbare huisvestingsmogelijkheden voor inwoners van Zeewolde.

Vorig bericht
Drie pijlers tijdens de raadsvergadering 28 mei 2020
Volgend bericht
Financiële huishoudboekje Zeewolde

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu